Omiń nawigację

Oprogramowanie Ballbar 20

Wydajne i łatwe w obsłudze oprogramowanie, które obsługuje testowanie na łuku częściowym 220° (tylko system QC20 z opcjonalnym osprzętem) oraz diagnostykę wolumetryczną.

Udoskonalone oprogramowanie zapewniające większe możliwości testowania i raportowania.

Oprogramowanie Ballbar 20 zostało opracowane z przeznaczeniem dla systemu ballbar QC20, lecz jest zgodne również z systemami ballbar QC10, może nawet korzystać z istniejących plików testów i szablonów Ballbar 5. Oznacza to możliwość używania jednego pakietu oprogramowania, nawet gdy używa się zarówno systemu QC10 ballbar, jak i systemu QC20 ballbar.

Główne korzyści

  • Ballbar 20 Diagnostyka wolumetryczna — umożliwia wybranie 3 plików testów w płaszczyznach ortogonalnych (co podlega kryteriom dopasowania) i wyświetlenie na jednej stronie. Nowa funkcja analityczna znajduje wartości minimalnej i maksymalnej okrągłości ogólnej i przedstawia “sferyczność” oraz wyniki poszczególnych testów okrągłości. (Uwaga: funkcja analizy wolumetrycznej działa tylko na plikach danych testu zebranych z użyciem oprogramowania Ballbar 20).
  • Najnowsze normy — obecnie możliwa jest diagnostyka zgodnie z normami ISO 230-4:2005 i ANSI/ASME B5.54-2008, przy czym pozostaje zachowana możliwość wykonywania analiz według poprzednich wydań tych norm.
  • Eksport oraz import folderów i plików maszyny — umożliwia to pracownikom serwisu łatwe aktualizowanie i udostępnianie danych znajdujących się w centralnym/udostępnianym katalogu.
  • Funkcja maszynowa „Klonuj” — ułatwia tworzenie wielu podobnych maszyn dzięki możliwości wybrania istniejącej maszyny, a następnie jej „sklonowania” i edycji.
  • Powtarzane/wielokrotne testy (tylko w trybie zaawansowanym) — użytkownik może przeprowadzić zdefiniowaną liczbę kolejnych testów z automatycznym zapisem danych (oraz z inkrementacją nazw referencyjnych plików).

Główne cechy

Uniwersalne funkcje testowania i raportowania

Ballbar 20 umożliwia konfigurowanie i wykonywanie testów z prętem ballbar albo jako „niepowtarzalnych” albo z zastosowaniem szablonu testu zdefiniowanego przez użytkownika. Zebrane dane mogą być wyświetlane w postaci raportów analiz zgodnie z jednym z wielu międzynarodowych standardów, np. ISO 230-4, ANSI B5.54 , itd., a także przy wykorzystaniu kompleksowego formatu analizy Renishaw.

Oprócz wyświetlania wyników śledzenia w trybie graficznym, oprogramowanie Ballbar 20 porządkuje wszystkie zdiagnozowane błędy zgodnie z ich wpływem na ogólną dokładność maszyny i przedstawia ten ranking wraz z wartością tolerancji pozycjonowania.

Historia stanu technicznego obrabiarki

Korzystając z szablonów testów definiowanych przez użytkownika do wykonania porównań, można teraz dokonać precyzyjnej oceny stopnia zmian parametrów stanu technicznego obrabiarki z upływem czasu, mierzonych przez system ballbar (na przykład odchyłki kołowości i odchyłki promieniowej wg ISO 230-4, tolerancji pozycjonowania, odchyłki prostopadłości, luzu zwrotnego itd.). Mówiąc krótko, system generuje pełny raport o stanie technicznym obrabiarki!

Wykresy wyraźnie przedstawiają występujące trendy, pozwalając zaplanować z wyprzedzeniem czynności obsługowe, natomiast nieciągłości wykresu pomagają wykonać diagnostykę po awarii maszyny.

Dla każdej charakterystyki obrabiarki mierzonej przy użyciu systemu QC20 ballbar można wyznaczyć pasma tolerancji oraz wartości niedopuszczalne. Ustawione tolerancje są wyświetlane na wykresach historii i są wykorzystywane również do ciągłej kontroli wyników każdego wykonywanego testu z użyciem systemu ballbar.

„Generator programów testowych”

Umożliwia szybkie, automatyczne generowanie programów obróbkowych CNC do testów z systemem ballbar. Wystarczy skonfigurować test, a następnie wybrać typ sterownika obrabiarki (z oprogramowaniem jest dostarczanych kilka domyślnych typów, ale można je dodawać i poddawać edycji). Jednym kliknięciem można wygenerować program do dalszej edycji, jeśli jest potrzebna i pobrać go do przesłania do CNC. Wygenerowane programy mogą być przechowywane w pakiecie oprogramowania do wykorzystania w przyszłości.

Symulator wykresów Ballbar

Prognozuje wpływ obsługi technicznej oraz dostrajania na parametry stanu technicznego obrabiarki.

Pozwala to użytkownikom przeglądać na ekranie odtworzone wyniki testu, a następnie umożliwia wprowadzanie różnych modyfikacji geometrii obrabiarki, luzów i parametrów dynamicznych na zasadzie wykonywania prób w scenariuszach typu „a co, jeśli” w odniesieniu do graficznych wyników testu, odchyłki okrągłości toru ruchu po okręgu i tolerancji pozycjonowania. Ponieważ działania te są wykonywane z użyciem odrębnego symulatora, nie ma możliwości uszkodzenia oryginalnych danych diagnostycznych.

Obsługa wielu języków

Oprogramowanie Ballbar 20 obejmuje obsługę następujących języków: angielski, czeski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, japoński, koreański, chiński, polski, turecki, szwedzki i węgierski.

Trzeba pamiętać, że oprogramowanie Ballbar 20 umożliwia wygenerowanie raportu w języku alternatywnym, niezależnie od roboczego języka oprogramowania, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy raporty z testowania należy dostarczyć zagranicznemu klientowi.

Tryby pracy wybierane przez użytkownika

Oprogramowanie Ballbar 20 jest łatwe w użytkowaniu, lecz dzięki 3 różnym trybom pracy można ograniczyć dostępne opcje w celu dostosowania do swych potrzeb oraz poziomu umiejętności i uprawnień operatora.

  • Szybka diagnostyka — tryb używany do jednorazowej diagnostyki obrabiarek o różnych ustawieniach.
  • Operator — tryb stosowany do regularnej diagnostyki porównawczej stanu technicznego obrabiarki. Predefiniowane szablony testów przyspieszają diagnostykę maszyny i zapewniają spójność ustawień.
  • Zaawansowany — pełny dostęp do ustawień, edycji oraz organizowania danych o obrabiarce.

Galeria obrazów

Wymagania dla komputera PC

System operacyjnySystem Windows 10 (64-bitowy, wersja 1803 lub nowsza) i Windows 11 (64-bitowy)
Ilość miejsca na dyskuDostępne co najmniej 2 GB
Dostępna pamięć RAMDostępne co najmniej 2 GB
Rozdzielczość ekranuCo najmniej 1024 x 768 lub większa
Przeglądarka plików PDF
.NET Framework 4.8
Środowisko Visual C++ runtimes for 2019