Omiń nawigację

Oprogramowanie Ballbar 20 dla QC20-W i QC10

Wydajne i łatwe w obsłudze oprogramowanie, które obsługuje testowanie na łuku częściowym 220° (tylko system QC20-W z opcjonalnym osprzętem) oraz diagnostykę objętościową.

Udoskonalone oprogramowanie zapewniające większe możliwości testowania i raportowania.

Oprogramowanie Ballbar 20 zostało opracowane z przeznaczeniem dla bezprzewodowego systemu ballbar QC20-W, lecz jest zgodne również z systemami ballbar QC10, może nawet korzystać z istniejących plików testów i szablonów Ballbar 5. Oznacza to możliwość używania jednego pakietu oprogramowania, nawet gdy używa się zarówno systemu QC10 ballbar, jak i systemu QC20-W ballbar.

Główne korzyści

 • Ballbar 20 Diagnostyka objętościowa — umożliwia wybranie 3 plików testów w płaszczyznach ortogonalnych (co podlega kryteriom dopasowania) i wyświetlenie na jednej stronie. Nowa funkcja analityczna znajduje wartości minimalnej i maksymalnej okrągłości ogólnej i przedstawia “sferyczność” oraz wyniki poszczególnych testów okrągłości. (Uwaga: funkcja analizy objętościowej działa tylko na plikach danych testu zebranych z użyciem oprogramowania Ballbar 20).
 • Najnowsze normy — obecnie możliwa jest diagnostyka zgodnie z normami ISO 2304:2005 i ANSI/ASME B5.54-2008, przy czym pozostaje zachowana możliwość wykonywania analiz według poprzednich wydań tych norm.
 • Eksport oraz import folderów i plików maszyny — umożliwia to pracownikom serwisu łatwe aktualizowanie i udostępnianie danych znajdujących się w centralnym/udostępnianym katalogu.
 • Funkcja maszynowa „Klonuj” — ułatwia tworzenie wielu podobnych maszyn dzięki możliwości wybrania istniejącej maszyny, a następnie jej „sklonowania” i edycji.
 • Powtarzane/wielokrotne testy (tylko w trybie zaawansowanym) — użytkownik może przeprowadzić zdefiniowaną liczbę kolejnych testów z automatycznym zapisem danych (oraz z inkrementacją nazw referencyjnych plików).

Główne cechy

Uniwersalne funkcje testowania i raportowania

Ballbar 20 umożliwia konfigurowanie i wykonywanie testów z prętem kinematycznym typu ballbar albo jako „niepowtarzalnych” albo z zastosowaniem szablonu testu zdefiniowanego przez użytkownika. Zebrane dane mogą być wyświetlane w postaci raportów analiz zgodnie z jednym z wielu międzynarodowych standardów, np. ISO 230-4, ANSI B5.54 itd., a także przy wykorzystaniu kompleksowego formatu analizy Renishaw.

Oprócz wyświetlania wyników śledzenia w trybie graficznym, oprogramowanie Ballbar 20 porządkuje wszystkie zdiagnozowane błędy zgodnie z ich wpływem na ogólną dokładność maszyny i przedstawia ten ranking wraz z wartością tolerancji pozycjonowania.

Historia stanu technicznego obrabiarki

Korzystając z szablonów testów definiowanych przez użytkownika do wykonania porównań, można teraz dokonać precyzyjnej oceny stopnia zmian parametrów stanu technicznego obrabiarki z upływem czasu, mierzonych przez system ballbar (na przykład odchyłki kołowości i odchyłki promieniowej wg ISO 230-4, tolerancji pozycjonowania, odchyłki prostopadłości, luzu zwrotnego itd.). Mówiąc krótko, system generuje pełny raport o stanie technicznym obrabiarki!

Wykresy wyraźnie przedstawiają występujące trendy, pozwalając zaplanować z wyprzedzeniem czynności obsługowe, natomiast nieciągłości wykresu pomagają wykonać diagnostykę po awarii maszyny.

Dla każdej charakterystyki obrabiarki mierzonej przy użyciu systemu QC20-W ballbar można wyznaczyć pasma tolerancji oraz wartości niedopuszczalne. Ustawione tolerancje są wyświetlane na wykresach historii i są wykorzystywane również do ciągłej kontroli wyników każdego wykonywanego testu z użyciem systemu ballbar.

„Generator programów testowych”

Umożliwia szybkie, automatyczne generowanie programów obróbkowych CNC do testów z systemem ballbar. Wystarczy skonfigurować test, a następnie wybrać typ sterownika obrabiarki (z oprogramowaniem jest dostarczanych kilka domyślnych typów, ale można je dodawać i poddawać edycji). Jednym kliknięciem można wygenerować program do dalszej edycji, jeśli jest potrzebna i pobrać go do przesłania do CNC. Wygenerowane programy mogą być przechowywane w pakiecie oprogramowania do wykorzystania w przyszłości.

Symulator wykresów Ballbar

Prognozuje wpływ obsługi technicznej oraz dostrajania na parametry stanu technicznego obrabiarki.

Pozwala to użytkownikom przeglądać na ekranie odtworzone wyniki testu, a następnie umożliwia wprowadzanie różnych modyfikacji geometrii obrabiarki, luzów i parametrów dynamicznych na zasadzie wykonywania prób w scenariuszach typu „a co, jeśli” w odniesieniu do graficznych wyników testu, odchyłki okrągłości toru ruchu po okręgu i tolerancji pozycjonowania. Ponieważ działania te są wykonywane z użyciem odrębnego symulatora, nie ma możliwości uszkodzenia oryginalnych danych diagnostycznych.

Obsługa wielu języków

Oprogramowanie Ballbar 20 obejmuje obsługę następujących języków: angielski, czeski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański, japoński, koreański, chiński, polski, turecki, szwedzki i węgierski.

Trzeba pamiętać, że oprogramowanie Ballbar 20 umożliwia wygenerowanie raportu w języku alternatywnym, niezależnie od roboczego języka oprogramowania, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy raporty z testowania należy dostarczyć zagranicznemu klientowi.

Tryby pracy wybierane przez użytkownika

Oprogramowanie Ballbar 20 jest łatwe w użytkowaniu, lecz dzięki 3 różnym trybom pracy można ograniczyć dostępne opcje w celu dostosowania do swych potrzeb oraz poziomu umiejętności i uprawnień operatora.

 • Szybka diagnostyka — tryb używany do jednorazowej diagnostyki obrabiarek o różnych ustawieniach.
 • Operator — tryb stosowany do regularnej diagnostyki porównawczej stanu technicznego obrabiarki. Predefiniowane szablony testów przyspieszają diagnostykę maszyny i zapewniają spójność ustawień.
 • Zaawansowany — pełny dostęp do ustawień, edycji oraz organizowania danych o obrabiarce.

Galeria obrazów

Pobierz oprogramowanie

 • Pobierz oprogramowanie: Ballbar 20 V5.09.09 [en]

  Jest to aktualne oprogramowanie wysyłane z zestawami systemu QC20-W ballbar, lecz jest zgodne także z systemami QC10 ballbar. Wymagania dla komputera PC: system Windows 7 lub Windows 8. W razie potrzeby zostanie automatyczne zainstalowane oprogramowanie Microsoft.NET software w wersji V3.5 lub wyższej. Prosimy pamiętać, że może to wymagać dodatkowych 15 minut.

 • Uwagi do wersji oprogramowania: Ballbar 20 (V5.09.09) Uwagi do wersji oprogramowania: Ballbar 20 (V5.09.09) [en]

  Ważne informacje dotyczące instalacji i użytkowania pakietu oprogramowania Ballbar 20 V5.09.09. Zaleca się zapoznanie z tymi informacjami przed pobraniem lub zainstalowaniem oprogramowania. W języku angielskim.