Omiń nawigację

Oprogramowanie Ballbar Trace

Elastyczne oprogramowanie do zbierania danych w dziedzinie czasu przy użyciu systemu ballbar QC20 w celu rozszerzenia możliwości jego zastosowania do weryfikowania parametrów obrabiarek pięcioosiowych.

Ballbar Trace — opis

Ballbar Trace jest pakietem oprogramowania do zbierania danych w dziedzinie czasu przeznaczonym do użycia z systemem QC20. Oprogramowanie jest bezpłatne dla wszystkich dotychczasowych użytkowników systemu ballbar QC20.

Elastyczność programu Ballbar Trace umożliwia użycie systemu ballbar QC20 w wielu nowych zastosowaniach, w tym do weryfikowania parametrów w 5 osiach przy użyciu pręta ballbar (zgodnie z normą ISO 10791-6) oraz monitorowania statycznego.

Dowiedz się więcej o testach ISO 10791-6

Właściwości i korzyści

Pakiet Ballbar Trace jest zgodny z oprogramowaniem XCal-View (wersja 2.3 i wyższa), które wzbogaca możliwości analizy danych.

Ballbar Trace

Ballbar Trace udostępnia funkcję zbierania danych:

  • Zbieranie danych w czasie rzeczywistym za pomocą systemu QC20 ballbar.
  • Minimalne i elastyczne konfigurowanie oprogramowania w celu przyspieszenia testów.

Oprogramowanie XCal-View do analizowania

XCal-View umożliwia analizowanie danych w celu:

  • Szybkiego badania i sprawdzania danych zebranych w programie Ballbar Trace.
  • Szybkiego raportowania w formacie zgodnym z normą ISO 10791-6.

Informacje o produkcie