Omiń nawigację

Oprogramowanie operatora Organiser

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie dla operatorów z hali produkcyjnej, do uruchamiania programów i kontroli procesów.

Organiser — oprogramowanie do hali produkcyjnej

Organiser — jakościowy wynik testu

Organiser jest intuicyjnym interfejsem dla operatorów, który jest wyposażony w funkcję wyboru programów sterowaną obrazami, uruchamianie programów oraz raportowanie danych. Obsługa interfejsu wymaga krótkiego szkolenia a nawet jest możliwa bez niego. Dla każdego przedmiotu tworzony jest indywidualny ekran, umożliwiający operatorowi rozpoczęcie pomiarów porównawczych w jednej operacji.

Wyraźne ikony wskazują, czy system jest w trybie kontroli wzorca czy przedmiotu produkcyjnego oraz wyróżniają przycisk rozpoczęcia spośród innych funkcji. Kiedy program pracuje, wyświetlany jest szacowany pozostały czas kontroli, a także ekranowy przycisk zatrzymania. Po zakończeniu kontroli może zostać wyświetlone okno z informacją czy przedmiot jest w tolerancji czy nie oraz ile wyników przekroczyło dopuszczalne granice.

Funkcja Process Monitor przedstawia w postaci wykresu historię wyników dla wybranej cechy oraz graficzną prezentację wykorzystania przedziału tolerancji. Umożliwia także zarządzanie procesem zerowania za pomocą przedmiotu wzorcowego, zależnie od temperatury, czasu lub liczby zmierzonych przedmiotów. Możliwość obejrzenia historii danych kontrolnych przedmiotu obrabianego jest nieocenioną funkcją kontrolowania procesów produkcyjnych.

Wybór programu

MODUS Organiser — ekran programu pomiarowego

Organiser zapewnia dostęp do wielu różnych programów pomiarowych i grupuje je w „rodziny części” w strukturze folderów. Programy i foldery można łatwo przeglądać funkcją przewijania od lewej do prawej na ekranie wyboru programu, zaś wybór samego programu odbywa się jednym kliknięciem myszy.

Cykle kontrolne można identyfikować przy użyciu numerów części, ich obrazów lub wybierać przy użyciu skanera kodu kreskowego, dzięki czemu operator ma pewność wyboru właściwego programu do sprawdzanej części.

Uruchomienie programu

Organiser 35 licznik

Przy pierwszym uruchomieniu programu należy wyzerować system Equator, mierząc przedmiot wzorcowy. Operator umieszcza właściwe zamocowanie i płytę bazową na podstawie systemu Equator, a następnie mocuje przedmiot wzorcowy (który jest przechowywany w temperaturze otoczenia w pobliżu systemu Equator) w uchwycie.

Organiser automatycznie uruchomi tryb pomiaru wzorca i po ukończeniu przełączy się w tryb pomiaru części produkcyjnej. Produkowane części można mierzyć w trybie ciągłym aż do momentu, w którym wymagane jest ponowne zerowanie systemu, które można wykonać w dowolnym momencie lub po wskazaniu przez funkcję Process Monitor.