Omiń nawigację

OSI z systemem OMM-2 i OSI-D z systemem OMM-2C

OSI/OSI-D z systemem OMM-2// OMM-2C wykorzystuje modulowaną transmisję optyczną i jest zgodny z sondami, które także działają w trybie transmisji modulowanej.

Użytkownik może skonfigurować OSI/OSI-D wraz z systemem OMM-2/OMM-2C do pracy w trybie z jedną lub z wieloma sondami. W trybie pracy z wieloma sondami system może obsługiwać sekwencyjnie trzy zgodne sondy.

System OSI-D zaprojektowano z myślą o łatwym połączeniu ze sterownikiem obrabiarki przy użyciu 15-stykowego złącza typu D z sygnałami wejściowymi sondy dla klientów, którzy chcą zaktualizować system OMI-2C do obsługi wielu sond.

OMM-2 to odbiornik optyczny, który jest przeznaczony do montażu w obrębie przestrzeni roboczej obrabiarki, OMM-2C to nadajnik optycznym, który montuje się na wrzecionie obrabiarki.

Skrócony przewodnik uruchomienia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI UNII EUROPEJSKIEJ