Omiń nawigację

Pakiet skanujący Productivity+™

Zaawansowane skanowanie trójwymiarowe w przełomowych procesach produkcyjnych.

Rzeczywiste dane 3D — pomiar złożonych powierzchni 3D z dużą szybkością

Dokładność — absolutne dane powierzchni XYZ z szybkością 1000 punktów na sekundę

Możliwości — narzędzia analityczne zoptymalizowane do zastosowań przemysłowych

Pakiet skanujący Productivity+™ to zintegrowany system skanujący do pomiarów na obrabiarce, który służy do rejestrowania danych XYZ położenia absolutnego powierzchni z wyjątkową dużą dokładnością.

Pakiet zawiera opcjonalne zestawy narzędziowe do narzędziowego do różnych zastosowań, z których każdy jest ukierunkowany na określone zadanie lub sektor branżowy.

Sprawdzanie złożonych kształtów 2D i 3D

Zmniejsz ilość odpadów, zwiększ produktywność i zyskowność — pakiet skanujący Productivity+™ zapewnia kontrolę złożonych procesów obróbki.

Szybkie i dokładne skanowanie powierzchni o dowolnych kształtach

Skanowanie łopatki sondą OSP60 SPRINT

Pomiar nawet sześć razy szybciej

Pomiar do sześciu razy szybciej niż w wypadku systemów elektrostykowych, nawet z prędkością do 15000 mm/minutę. Skrócenie czasu wykonywania pomiarów w celu wydłużenia zyskownego i produktywnego czasu obróbki.

Integracja w celu zapewnienia dokładności

Uzyskanie położenia obrabiarki w czasie rzeczywistym ze sterownika CNC daje pewność, że szybki pomiar o wysokiej dokładności nie jest ograniczony możliwością podążania trajektorią ruchu obrabiarki.

Wykrywanie odchyłek kształtu elementu

Skanowanie na obrabiarce z wykorzystaniem sondy OSP60 umożliwia wykrywanie odchyłek kształtu elementu, które zostałoby pominięte przez system pomiarów punktowych.

Kontrola nad procesem

Wykorzystaj wyniki pomiarów zebrane przez sondę OSP60, aby kontrolować kolejne procesy obróbki. Wyniki uzyskiwane w czasie rzeczywistym można wyświetlać na obrabiarce lub we wtyczce CNC Productivity+, uzyskując szybkie informacje zwrotne i pewność co do parametrów procesu. Wyniki można również eksportować w celu dalszej analizy.

Skanowanie elementów pryzmatycznych w standardzie

Standardową cechą pakietu skanującego Productivity+ jest dokładne skanowanie okręgów, linii, łuków i płaszczyzn. Elementy pryzmatyczne mierzy się na znanych częściach, zaś wyników używa do ustawienia przedmiotu obrabianego lub inspekcji po zakończeniu procesu.

Przełomowe możliwości zastosowań

Pakiet skanujący Productivity+ wykorzystuje przełomową technologię, która umożliwia przedsiębiorcom gruntowne przemyślenie sposobu wykorzystywania pomiarów podczas realizacji zadań produkcyjnych o znacznej wartości. Współpracując z producentami reprezentującymi kluczowe branże, firma Renishaw kontynuuje rozwijanie możliwości określonych aplikacji w celu doskonalenia procesów wytwarzania.

Bazując na tych doświadczeniach, pakiet skanujący Productivity+ zawiera opcjonalne zestawy narzędziowe do różnych zastosowań, z których każdy jest ukierunkowany na określone zadanie lub sektor branżowy.


Pakiet Productivity+ do pomiaru płaszczyzn o dowolnym kształcie

Pakiet Productivity+ do pomiaru płaszczyzn o dowolnym kształcie umożliwia szybki pomiar geometrii 3D o dowolnym kształcie. Pozwala to na szybką inspekcję złożonych powierzchni z pojedynczą i podwójną krzywizną.

Absolutne dane XYZ powierzchni o dowolnym kształcie można wyprowadzić do pliku w celu późniejszej analizy lub przechowywać w zmiennych maszyny w celu kontroli procesu obróbki.

Pakiet do pomiaru łopatek Productivity+

Pakiet Productivity+ do pomiaru łopatek umożliwia szybkie i dokładne pomiary o wyjątkowej rozdzielczości powierzchni o dużej krzywiźnie, takich jak krawędzie natarcia i spływu.

Pakiet do pomiaru jest zamiennikiem istniejącego procesu elektrostykowego, umożliwiając łatwe zastosowanie technologii skanowania.

Pakiet Adaptive Cut Toolkit Productivity+

Pakiet Adaptive Cut Toolkit Productivity+ umożliwia szybkie skanowanie rzeczywistego kształtu przedmiotu obrabianego, automatycznie generuje nową ścieżkę narzędzia, która odpowiada rzeczywistemu kształtowi, po czym natychmiast przesyła ją do sterownika obrabiarki.

Pakiet do pomiaru elementów Productivity+

Pakiet do pomiaru elementów Productivity+ umożliwia użytkownikowi programowanie dowolnych ścieżek (w tym skanowanie przekroju łamanego) na określonych elementach 3D oraz dopasowywanie powierzchni nominalnej do danych. Użytkownik może następnie sporządzać raporty dotyczące tych elementów przy użyciu standardowego raportowania w ramach pakietu Productivity+. Ten pakiet narzędzi oferuje elastyczną strategię skanowania dla przedmiotów z przerwanymi lub niekompletnymi elementami.

Obsługuje elementy 3D, takie jak okręgi, stożki, kule i walce.

Zastosowania niestandardowe

Cykl MTM Productivity+

Cykl Productivity+ do obrabiarek wielozadaniowych (MTM) umożliwia producentom obrabiarek wielozadaniowych osi Y pomiar średnicy o wyjątkowej powtarzalności podczas produkcji elementów, których średnica wymaga wysokiej precyzji.

Dzięki zestawowi użytkownicy mogą wykorzystać niezwykle dokładne, automatyczne operacje procesu skrawania z pomiarami o tolerancji rzędu kilku mikronów.

Productivity+ — sprawdzanie stanu technicznego obrabiarek

Aplikacja Productivity+ do sprawdzania stanu technicznego obrabiarek umożliwia zautomatyzowane sprawdzenie stanu obrabiarki w czasie krótszym niż jedna minuta, eliminując braki spowodowane nieodpowiednim stanem technicznym. Szybka kontrola „test zaliczony / niezaliczony” pozwala na monitorowanie parametrów obrabiarki i zatrzymanie procesu, aby umożliwić przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań słabej wydajności.

Elementy składowe systemu

Sonda inspekcyjna OSP60

Analogowa sonda skanująca do obrabiarek, umożliwiająca skanowanie, jak i pomiary elektrostykowe.

Odbiornik OMM-S

Odbiornik optyczny dostosowany do sondy inspekcyjnej OSP60.

Interfejs OSI-S

Optyczny interfejs, który umożliwia komunikację wejściową i wyjściową z obrabiarką.

Elementy składowe systemu Productivity+

Jednostka przetwarzania danych DPU-2

Przetwarza i przechowuje dane pomiarowe po skanowaniu. Zapisuje wyniki do zmiennych obrabiarki (poprzez API CNC) celem wykorzystania w dalszych procesach.

Wtyczka CNC Productivity+

Oprogramowanie do pomiarów na obrabiarce do tworzenia, edytowania i procedur pomiarowych przy użyciu przyjaznych dla użytkownika ekranów zamiast złożonych kodów sterowania numerycznego.

Oprogramowanie Productivity+ Active Editor Pro

Prosty w użyciu pakiet do programowania graficznego, który wykorzystuje geometrię modelu bryłowego do generowania kodu NC sterującego programem kontroli.

Następne kroki

Jeśli Twoim zdaniem pakiet skanujący Productivity+ jest właściwym rozwiązaniem, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.