Omiń nawigację

Pakiet skanujący Productivity+™

Zaawansowane skanowanie trójwymiarowe w przełomowych procesach produkcyjnych.

Rzeczywiste dane 3D — pomiar złożonych powierzchni 3D z dużą szybkością

Dokładność — absolutne dane powierzchni XYZ z szybkością 1000 punktów na sekundę

Możliwości — narzędzia analityczne zoptymalizowane do zastosowań przemysłowych

Pakiet skanujący Productivity+™ to zintegrowany system skanujący do pomiarów na obrabiarce, w którym wykorzystano sondę OSP60 z technologią SPRINT™ do rejestrowania danych XYZ położenia absolutnego powierzchni z wyjątkową dużą dokładnością.

Pakiet zawiera opcjonalne zestawy narzędziowe do narzędziowego do różnych zastosowań, z których każdy jest ukierunkowany na określone zadanie lub sektor branżowy.

Kontrola złożonych kształtów 2D i 3D za pomocą pakietu skanującego Productivity+™

Zmniejsz ilość odpadów, zwiększ produktywność i zyskowność — pakiet skanujący Productivity+™ zapewnia kontrolę złożonych procesów obróbki.

Skontaktuj się z nami

Szybkie i dokładne skanowanie powierzchni o dowolnych kształtach

Skanowanie łopatki sondą OSP60 SPRINT

Pomiar nawet sześć razy szybciej

Pomiar do sześciu razy szybciej niż w wypadku systemów elektrostykowych, nawet z prędkością do 15000 mm/minutę. Skrócenie czasu wykonywania pomiarów w celu wydłużenia zyskownego i produktywnego czasu obróbki.

Integracja w celu zapewnienia dokładności

Uzyskanie położenia obrabiarki w czasie rzeczywistym ze sterownika CNC daje pewność, że szybki pomiar o wysokiej dokładności nie jest ograniczony możliwością podążania trajektorią ruchu obrabiarki.

Wykrywanie odchyłek kształtu elementu

Skanuj przy analogowej sondy skanującej OSP60, aby szybko wykrywać odchyłki kształtu elementu, które zostałoby pominięte przez system pomiarów punktowych.

Kontrola procesów obróbki maszynowej

Wykorzystaj wyniki pomiarów zebrane przez sondę OSP60, aby kontrolować kolejne procesy obróbki. Wyniki uzyskiwane w czasie rzeczywistym można wyświetlać na obrabiarce lub we wtyczce CNC Productivity+™, uzyskując szybkie informacje zwrotne i pewność co do parametrów procesu. Wyniki można również eksportować w celu dalszej analizy.

Technologia SPRINT™ skanowania z wysoką rozdzielczością

Nowa sonda 3D SPRINT

Wyjątkowo czuła konstrukcja

Aby osiągnąć dokładne pomiary, końcówka trzpienia pomiarowego sondy OSP60 musi precyzyjnie śledzić powierzchnię mierzonego przedmiotu.

Dwie równoległe sprężyny płaskie podtrzymują trzpień pomiarowy sondy, umożliwiając jego obracanie i przesuwanie w osi Z bez przegubu mechanicznego. Ruch trzpienia pomiarowego nie jest tłumiony, dzięki czemu sonda jest wyjątkowo czuła.

Czujnik analogowy o wysokiej rozdzielczości

Technologia SPRINT™ umożliwia rejestrację danych o ugięciu trzpienia pomiarowego w wysokiej rozdzielczości z wyjątkową dokładnością.

Opatentowany, pojemnościowy przetwornik 3D umożliwia szybką rejestrację submikronowego ruchu końcówki trzpienia pomiarowego we wszystkich kierunkach.

Ogromna ilość danych co sekundę

Sonda OSP60 wysyła co sekundę 1000 punktów danych pomiarowych XYZ z powrotem do odbiornika OMM-S za pośrednictwem szybkiej, odpornej na zakłócenia transmisji optycznej.

Zaawansowane algorytmy dopasowania wykorzystuje się do przetwarzania danych, obliczania położenia elementu, rozmiaru i kształtu.

Skanowanie elementów pryzmatycznych w standardzie

Standardową cechą pakietu skanującego Productivity+™ jest dokładne skanowanie okręgów, linii, łuków i płaszczyzn. Elementy pryzmatyczne mierzy się na znanych częściach, zaś wyników używa do ustawienia przedmiotu obrabianego lub inspekcji po zakończeniu procesu.

Dowiedz się więcej

Przełomowe możliwości zastosowań

Pakiet skanujący Productivity+™ wykorzystuje przełomową technologię, która umożliwia przedsiębiorcom gruntowne przemyślenie sposobu wykorzystywania pomiarów podczas realizacji zadań produkcyjnych o znacznej wartości. Współpracując z producentami reprezentującymi kluczowe branże, firma Renishaw kontynuuje rozwijanie możliwości określonych aplikacji w celu doskonalenia procesów wytwarzania.

Bazując na tych doświadczeniach, pakiet skanujący Productivity+™ zawiera opcjonalne zestawy narzędziowe do różnych zastosowań, z których każdy jest ukierunkowany na określone zadanie lub sektor branżowy.

Pakiet Productivity+™ do pomiaru płaszczyzn o dowolnym kształcie

Pakiet Productivity+™ do pomiaru płaszczyzn o dowolnym kształcie umożliwia szybki pomiar geometrii 3D o dowolnym kształcie. Pozwala to na szybką inspekcję złożonych powierzchni z pojedynczą i podwójną krzywizną.

Pakiet do pomiaru płaszczyzn o dowolnym kształcie generuje raport z absolutnymi danymi XYZ powierzchni o dowolnym kształcie. Wyniki można wyprowadzić do pliku w celu późniejszej analizy lub przechowywać w zmiennych maszyny w celu kontroli procesu obróbki.

Istniejący proces inspekcji elektrostykowej do badania powierzchni o dowolnym kształcie można łatwo zastąpić pakietem do pomiaru płaszczyzn o dowolnym kształcie.

Dowiedz się więcej

Pakiet do pomiaru łopatek Productivity+™

Pakiet Productivity+™ do pomiaru łopatek umożliwia szybkie i dokładne pomiary o wyjątkowej rozdzielczości powierzchni o dużej krzywiźnie, takich jak krawędzie natarcia i spływu.

Sondę OSP60 można wykorzystać w wielu precyzyjnych zastosowaniach, w tym do regeneracji krawędzi łopatek, pomiaru łopatek w trakcie procesu i sprawdzania zamków tarcz z łopatkami. Skanowanie łopatek znacząco skraca czas cyklu inspekcji w porównaniu do odpowiadającego mu tradycyjnego rozwiązania pomiarowego.

Pakiet do pomiaru łopatek jest zamiennikiem istniejącego procesu elektrostykowego, umożliwiając łatwe zastosowanie technologii skanowania.

Dowiedz się więcej

Pakiet Productivity+™ do skrawania adaptacyjnego

Pakietu do skrawania adaptacyjnego można użyć do tworzenia torów przejścia narzędzia w celu uzyskania przedmiotów o kształcie zbliżonym do nominalnego, jak np. odlewów.

Pakiet to nie tylko narzędzie pozwalające na uzyskanie najlepszego dopasowania. Umożliwia dopasowanie poszczególnych punktów nominalnego toru przejścia narzędzia do rzeczywistego kształtu zeskanowanego podzespołu.

Do typowych zastosowań należą wyrównywanie krawędzi, fazowanie i skrawanie z powielaniem kształtu (np. w wypadku części współpracujących). Jest niezależnym rozwiązaniem. Cechuje się łatwością użytkowania i jest zoptymalizowane w celu szybkiego i zautomatyzowanego przesłania nowego programu skrawania.

Dowiedz się więcej

Zastosowania niestandardowe

Cykl MTM Productivity+™

Cykl Productivity+™ do obrabiarek wielozadaniowych (MTM) umożliwia producentom obrabiarek wielozadaniowych osi Y pomiar średnicy o wyjątkowej powtarzalności podczas produkcji elementów, których średnica wymaga wysokiej precyzji.

Umożliwia jednostronny pomiar średnicy, bicia przedmiotu obrabianego, ustawienia osi oraz błędów kołowości obrabiarki wielozadaniowej z wysoką powtarzalnością.

Dzięki zestawowi użytkownicy mogą wykorzystać niezwykle dokładne, automatyczne operacje procesu skrawania z pomiarami o tolerancji rzędu kilku mikronów.

Dowiedz się więcej

Productivity+™ — sprawdzanie stanu technicznego obrabiarek

Aplikacja Productivity+™ do sprawdzania stanu technicznego obrabiarek umożliwia sprawdzenie stanu obrabiarki w czasie krótszym niż jedna minuta, eliminując braki spowodowane nieodpowiednim stanem technicznym. Wygenerowany przez aplikację test obrabiarki można wbudować w cykl obróbki CNC, umożliwiając sprawdzenie jej stanu zaraz przed obróbką.

W ramach sprawdzania stanu technicznego obrabiarek można przetestować:

• działanie osi liniowej w obrabiarce 3-osiowej
• lokalizację węzła kinematycznego w obrabiarce 5-osiowej

Wyniki są przechowywane w zmiennych CNC, pozwalając na błyskawiczne podjęcie decyzji „test zaliczony / niezaliczony” w sprawie dalszego funkcjonowania obrabiarki.

Dowiedz się więcej

Elementy składowe systemu

Sonda inspekcyjna OSP60

Sonda pomiarowa SPRINT 3DAnalogowa sonda skanująca do obrabiarek, umożliwiająca skanowanie, jak i pomiary elektrostykowe.

Odbiornik OMM-S

Odbiornik OMM-S


Odbiornik optyczny dostosowany do sondy inspekcyjnej OSP60.

Interfejs OSI-S

Interfejs OSI-S


Optyczny interfejs, który umożliwia komunikację wejściową i wyjściową z obrabiarką.

Jednostka przetwarzania danych DPU-2

DPU-2

Przetwarza i przechowuje dane pomiarowe po skanowaniu. Zapisuje wyniki do zmiennych obrabiarki (poprzez API CNC) celem wykorzystania w dalszych procesach.

Wtyczka CNC Productivity+™

Wtyczka CNC Productivity+™, sterownik obrabiarki

Oprogramowanie do pomiarów na obrabiarce do tworzenia, edytowania i procedur pomiarowych przy użyciu przyjaznych dla użytkownika ekranów zamiast złożonych kodów sterowania numerycznego.

Oprogramowanie Productivity+™ Active Editor Pro

Ekran narzędzia Productivity+ Active Editor Pro Prosty w użyciu pakiet do programowania graficznego, który wykorzystuje geometrię modelu bryłowego do generowania kodu NC sterującego programem kontroli.

Następne kroki

Jeśli Twoim zdaniem pakiet skanujący Productivity+™ jest właściwym rozwiązaniem, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.