Omiń nawigację

PH10M-iQ PLUS

Seria głowic PH10 PLUS zwiększa przepustowość maszyny poprzez możliwość automatycznej orientacji trzpienia pomiarowego pod różnymi kątami. Umożliwia to kontrolowanie elementów pod różnym kątem bez konieczności częstej i czasochłonnej wymiany grup trzpieni pomiarowych.

Mniej czasu na kalibrację, więcej czasu na pomiar!

PH10M-iQ PLUS

Kalibracja obliczeniowa umożliwia obrót głowicy PH10M‑iQ do wielu położeń bez konieczności kalibracji każdej wykorzystywanej pozycji kątowej.

  • Głowica PH10M‑iQ PLUS jest dostarczana z plikiem kalibracyjnym, który tworzony jest w trakcie produkcji.
  • Plik kalibracyjny jest następnie wczytywany przy pomiarach na maszynie współrzędnościowej *
  • Po szybkiej procedurze kalibracji użytkownik może używać głowicy/sondy PH10M‑iQ PLUS w dowolnej orientacji kątowej bez konieczności wykonywania kalibracji.
  • Głowica PH10M‑iQ PLUS zwiększa wydajność pomiarów, skracając czas kalibracji.
  • Z głowicą PH10M‑iQ PLUS sond skanujących można używać wyłącznie w tradycyjnym trybie PH10; sond elektrostykowych można używać z wykorzystaniem matematycznej kalibracji obliczeniowej.

Długość

117 mm

Szerokość

60 mm

Masa

645 g

Zamocowanie sondy

Zamocowanie typu „autojoint” firmy Renishaw (wieloprzewodowe)

Sond z gwintem M8 można używać z adapterem PAA

Zamocowanie głowicy

chwyt dostosowany do maszyny współrzędnościowej

Odpowiedni sterownik

PHC10-3 PLUS

Przemieszczenie kątowe

Oś A: od 0° do 105° w odstępach co 7,5°

Oś B: od 0° do 180° w odstępach co 7,5°

Całkowita liczba położeń

720

* Musi być obsługiwane przez oprogramowanie pomiarowe

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Informacje o produkcie

Powiązane tematy...

Przeglądasz aktualnie automatyczną głowicę pomiarową PH10M-iQ PLUS. Możesz też dowiedzieć się więcej na temat 5-osiowej głowicy PH20, w której również stosuje się kalibrację obliczeniową...