Omiń nawigację

PI 200-3

Dedykowany zespół interfejsu, który zasila i obsługuje sondę TP200, standardowe sondy elektrostykowe oraz maksymalnie dwa magazynki wymiany trzpieni pomiarowych SCR200.

Interfejs sondy PI 200-3

Interfejs PI 200-3 jest zespołem podwójnego przeznaczenia, służącym do przetwarzania sygnałów sondy z przetwornikiem tensometrycznym TP200 oraz sond elektrostykowych TP20/TP2/TP6. Specjalne układy elektroniczne automatycznego wyboru w interfejsie pozwalają na wymianę tych sond bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian interfejsu.

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.