Omiń nawigację

Pomiar gniazd i tulei zaworowych za pomocą REVO

System REVO® i 5-osiowy system pomiarowy firmy Renishaw umożliwiają znaczące zwiększenie przepustowości w tym wymagającym zastosowaniu — proces zbierania danych trwa około 20 sekund.

Pomiar gniazd i tulei zaworowych stanowił tradycyjnie bardzo wysokie wyzwanie. Wymagał stosowania czasochłonnych metod, które często nie zapewniały wystarczających możliwości pomiarowych.

System REVO jest odpowiedzią na te problemy, gdyż obecnie można bardzo szybko zbierać olbrzymie ilości danych, na podstawie których można obliczyć parametry elementów zarówno gniazd, jak i prowadnicy zaworu. Metoda ta sprawdziła się wyjątkowo dobrze w testach powtarzalności i odtwarzalności.

Skanowanie po spirali

Skanowanie tulei zaworowej przy użyciu REVO

Proces pomiaru obejmuje dwa skanowania po spirali, jedno w otworze prowadnicy zaworu i drugie w obszarze gniazda zaworu. Skanowanie po spirali w otworze prowadnicy zaworu jest wykonywane z typowym skokiem 0,5 mm, przy szybkości skanowania 150 mm/s.

Skanowanie adaptacyjne

Skanowanie gniazd i prowadnic zaworowych za pomocą REVO

Przy skanowaniu gniazda zaworu wykorzystuje się funkcję skanowania adaptacyjnego systemu REVO, która umożliwia objęcie jednym poleceniem skanowania obszarów położonych powyżej i poniżej krytycznych powierzchni gniazda zaworu. Skanowanie po spirali powierzchni gniazda zaworu jest wykonywane z typowym skokiem 0,1 mm, przy szybkości skanowania 500 mm/s.

Analiza danych

Analiza gniazda i prowadnicy zaworowej wykonywana jest w oprogramowaniu Modus firmy Renishaw. Jest ona wykorzystywana do oceny zebranych danych i zwrócenia poniższych atrybutów:

  • Błąd kształtu gniazda zaworu
  • Kołowość gniazda na dowolnej wysokości
  • Szerokość gniazda zaworu
  • Bicie gniazda względem osi otworu prowadnicy
  • Średnica prowadnicy
  • Prostoliniowość osi walca prowadnicy
  • Walcowość prowadnicy
  • Odchyłka okrągłości powierzchni walca prowadnicy na określonej wysokości
  • Błędy kształtu stożków powyżej i poniżej stożka gniazda zaworu

Prosimy pamiętać, że firma Renishaw dostarcza tę funkcję analityczną dostawcom innego oprogramowania pomiarowego obsługującego system REVO.

Informacje o produkcie