Omiń nawigację

Pomiar łopatek

Pakiet do pomiaru łopatek, w skład którego wchodzą aplikacja APEXBlade, SurfitBlade oraz oprogramowanie pomiarowe MODUS, znosi ograniczenia związane ze standardowymi technikami pomiarowymi.

Pomiary wykonywane tradycyjnymi metodami charakteryzują się tym, że bada się tylko ograniczoną liczbę przekrojów poprzecznych. Technika REVO skanowania z omiataniem umożliwia dokładne i szybkie zmierzenie i oszacowanie kształtu całej łopatki.

Oznacza to, że można uzyskać nieograniczoną liczbę przekrojów lub wykonać pełną analizę powierzchni na podstawie precyzyjnych danych.

Proces pomiaru łopatki zaczyna się od uruchomienia aplikacji APEXBlade w celu automatycznego wygenerowania bezkolizyjnego programu skanowania z omiataniem dla głowicy REVO. Program ten uruchamia się następnie na maszynie współrzędnościowej za pomocą oprogramowania MODUS.

Wynikiem skanowania z omiataniem jest dokładna chmura punktów, która obejmuje całą powierzchnię łopatki. Funkcja programu MODUS służąca do podziału chmury punktów na sekcje umożliwia wygenerowanie żądanych przekrojów.

Ponieważ zapisuje się pełny zbiór danych, dodatkowe sekcje można utworzyć, gdy zajdzie taka potrzeba, bez ponownego wykonywania pomiaru.

Dane można następnie przetwarzać na jeden z dwóch sposobów:

Pomiar łopatek

Kontrola

Dane są dzielone na sekcje w programie MODUS i porównywane z nominalnymi danymi modelu CAD. Wyniki analizy są prezentowane za pomocą modułu raportowania MODUS, który umożliwia także wydrukowanie zdefiniowanego dokumentu PDF celem archiwizacji.

Technologia

Dane są przetwarzane przez aplikację SurfitBlade w celu utworzenia pełnej powierzchni NURBS, która zostanie użyta do analizy aerodynamicznej i naprężeń itp.

 

Informacje o produkcie