Omiń nawigację

Pomiar poza osią obrotu

Sprzęt i oprogramowanie ułatwiające pomiar osi obrotowych w obrabiarkach, w których wyzwaniem jest mocowanie w osi obrotu.

Pomiar obrotowy poza środkiem osi obrotu — przegląd

Oprogramowanie do pracy poza osiami obrotowymi umożliwia użycie systemu XR20-W do pomiaru dokładności pozycjonowania kątowego osi, gdy urządzenie XR20-W nie jest zamontowane w osi obrotu (węźle kinematycznym) tej osi. Rozszerza to możliwości zastosowania XR20-W na wiele typów obrabiarek pięcioosiowych.

  • Off axis rotary software allows the XR20 rotary axis calibrator to be used to measure the rotary positioning accuracy of an axis, even when the XR20 isn't mounted on the centre of rotation (pivot point) of that axis. This extends the capability of XR20 to many five axis machine tools.

Oprogramowanie do pracy poza osiami obrotowymi

Oprogramowanie do pracy poza osiami obrotowymi ułatwia przeprowadzanie testów poza osią i udostępnia następujące funkcje:

  • kalkulator offsetu
  • generator programu obróbkowego
  • narzędzie do porządkowania danych
  • podręcznik obejmujący wszystkie aspekty testowania poza osią, prowadzący użytkownika krok po kroku.

Uwaga: wymagane jest oprogramowanie RotaryXLLaserXL.

Wspornik XR20-W 90°

Sposób zamocowania urządzenia XR20-W względem testowanej osi ma ważne znaczenie w celu uzyskania dokładnych pomiarów. Firma Renishaw opracowała wspornik XR20-W 90°, aby ułatwić czynności wykonywane przez użytkownika. Ten przyrząd jest produkowany z bardzo ścisłymi tolerancjami wymaganymi do osiągnięcia dokładności testów.

Wspornik XR20-W do pracy poza osiami

Do elastycznych opcji zamocowań zalicza się zdejmowaną stopkę magnetyczną oraz różne otwory przelotowe do bezpośredniego mocowania śrubami.

Wspornik przydaje się do mocowania w wypadku pomiarów obrotowych poza osią oraz rozwiązuje problemy z mocowaniem w osi występujące w obrabiarkach z bębnem w osi poziomej.

Użytkownicy OEM mogą znaleźć dane techniczne do produkcji zamocowań niestandardowych w podręczniku oprogramowania do pracy poza osiami obrotowymi.

Informacje o produkcie