Omiń nawigację

Popraw produktywność

Poprawa produktywności dzięki usprawnieniu kontroli procesów produkcyjnych i osiągnięcie korzyści z tych działań.

  • Większa wydajność istniejących maszyn
  • Zwiększenie stopnia automatyzacji i obniżenie poziomu wpływu ludzkich błędów.
  • Redukcja liczby poprawek, części dopuszczonych warunkowo oraz braków
  • Zwiększenie możliwości i przyjmowanie większej liczby zleceń

Opanowanie zmienności procesu u samego źródła…

Zmienność procesu jest wrogiem konkurencyjności i dochodowości. Powoduje marnotrawstwo i nieefektywność, prowadzi do podwyższenia kosztów uzyskania jakości oraz wkładu pracy operatorów i jej skutkiem są opóźnienia dostaw oraz słaba jakość.

Sekret zapewnienia odpowiedniej automatyzacji i efektywności obróbki tkwi w zrozumieniu, skąd bierze się zmienność oraz opanowaniu jej źródła.

Piramida produktywności procesu (Productive Process Pyramid™) Renishaw stanowi opis procesu identyfikacji i kontroli zmienności w fabryce, wspieranego innowacyjną technologią, sprawdzonymi metodami oraz pomocą ekspertów. Renishaw może pomóc w zorganizowaniu produkcji przy zmniejszonej obsadzie operatorów lub obróbki bezobsługowej.

…i osiągnięcie długofalowych korzyści!

  • uzyskanie większej wydajności istniejących maszyn
  • zwiększenie stopnia automatyzacji i obniżenie poziomu wpływu ludzkich błędów.
  • redukcja ilości poprawek, przeróbek, części dopuszczonych warunkowo oraz braków
  • skrócenie czasu przygotowania produkcji
  • zwiększenie możliwości produkcyjnych i zapewnienie jakości
  • kontrola kosztów i poprawa wyników końcowych

Piramida Produktywności Procesu (The Productive Process Pyramid™)

Piramida produktywności procesu pokazuje, jak poszczególne warstwy kontroli mogą nakładać się na siebie, aby w sposób systematyczny usuwać zmienność procesu obróbki, zapewniając wzrost wydajności, maksymalizując zgodność i eliminując ludzkie błędy.

Cztery etapy

Przeanalizuj te cztery etapy, aby znaleźć klucz do przewidywalnego, wydajnego wytwarzania.

Podstawa procesu

Piramida Produktywności Procesu (The Productive Process Pyramid™) - Podstawa procesu

Zadaniem warstwy podstawy procesu jest zapewnienie stabilnego środowiska roboczego, w którym ma być prowadzony proces. Obejmuje to optymalizowanie oraz monitorowanie parametrów działania samej obrabiarki.

Jest to kontrola zapobiegawcza, której celem jest obniżenie liczby źródeł zmienności przed rozpoczęciem produkcji.

Przygotowanie procesu

Piramida Produktywności Procesu (The Productive Process Pyramid™) - Proces ustawiania

W warstwie przygotowania procesu rozpoznaje się źródła zmienności, takie jak położenie przedmiotu, wymiary i offsety narzędzi na obrabiarce, które mogą spowodować, że produkowane przedmioty nie będą odpowiadać wymaganiom.

Jest to kontrola prognostyczna, stosowana przed rozpoczęciem procesu obróbki.

Kontrola w trakcie procesu

Piramida Produktywności Procesu (The Productive Process Pyramid™) - Kontrola podczas procesu obróbki

Warstwa kontroli w trakcie procesu stawia czoła źródłom zmienności, które są typowe dla procesu obróbki, takim jak zużycie narzędzi i zmiany temperatury, dostarczając użytecznej informacji zwrotnej i pozwalając na podejmowanie decyzji w trakcie procesu skrawania.

Jest to kontrola aktywna, stosowana podczas procesu skrawania.

Kontrola poprodukcyjna

Piramida Produktywności Procesu (The Productive Process Pyramid™) - Kontrola poprodukcyjna

Ostatnia warstwa, kontrola poprodukcyjna, obejmuje sprawdzanie procesu i produktu finalnego względem ich specyfikacji, rejestrowaniem przebiegu oraz wyników procesu.

Jest to kontrola ostateczna, stosowana po zakończeniu procesu obróbki.

Czynności kontroli procesu

Każda z warstw Piramidy składa się z szeregu działań kontrolnych, które łącznie mają stawić czoła wszystkim źródłom zmienności procesu obróbki.

Czynności wykonywane w trakcie kontroli procesu produkcyjnego

Dokumenty