Omiń nawigację

Preferowana sonda o standardowej precyzji do średnich poziomych centrów obróbkowych

RMP60

RMP60 Miniaturowa sonda stykowa o standardowej dokładności, z transmisją radiową.

RMP60

Alternatywy

OMP40-2

OMP40-2

Ultra miniaturowa sonda stykowa o standardowej dokładności, z transmisją optyczną.

OMP40-2

OMP60

OMP60 optical probe

Miniaturowa sonda stykowa o standardowej dokładności, z transmisją optyczną.

OMP60

RMP40

RMP40 radio probe

Ultra miniaturowa sonda stykowa o standardowej dokładności, z transmisją radiową.

RMP40

 

Pliki do pobrania