Omiń nawigację

Preferowana sonda o standardowej precyzji do dużych tokarek pionowych

RMP60

RMP60

Miniaturowa sonda stykowa o standardowej dokładności, z transmisją radiową.

RMP60

Alternatywa

RMP60M

RMP60M

Dostępna jest również sonda RMP60M, która umożliwia kontrolę elementów przedmiotu obrabianego, które byłyby niedostępne dla standardowej sondy RMP60. Umożliwia instalowanie przystawek, łączników przedłużających oraz sondy stykowej LP2 firmy Renishaw.

RMP60M

RLP40

RLP40

RLP40 jest pierwszą sondą, w której zastosowano transmisję radiową z sekwencyjną zmianą częstotliwości (FHSS) w środowisku roboczym centrum tokarskiego.

RLP40

RMP40M

RMP40M z LP2

Dostępna jest również sonda RMP40M, która umożliwia kontrolę takich elementów przedmiotu obrabianego, które byłyby niedostępne dla standardowej sondy RMP40. Umożliwia instalowanie przystawek, łączników przedłużających oraz sondy stykowej LP2 firmy Renishaw.

RMP40M

OLP40

OLP40

Sonda OLP40 może stosować przestarzały system transmisji optycznej sygnałów lub system z modulacją firmy Renishaw bez żadnego uszczerbku dla parametrów pomiarowych. Na tym samym centrum obróbkowym można używać dwie sondy OLP40, pod warunkiem zastosowania zespołu interfejsu OMI-2T.

OLP40

 

Pliki do pobrania