Omiń nawigację

Primo™ — automatyczne ustawianie

Automatyczne ustawianie — rozwiązania usprawniające produkcję

Zasadniczym wymaganiem związanym z dokładnością i szybkością konfigurowania obrabiarki jest automatyczne ustawianie. Jest to proces automatycznego bazowania przedmiotu obrabianego i pomiaru narzędzi za pomocą automatycznych urządzeń pomiarowych; proces ten zastępuje zadania pomiarowe, które są zwykle wykonywane ręcznie. Metody ręczne mogą być narażone na błędy i mogą prowadzić do braków, np.:

  • jeśli offset przedmiotu obrabianego zostanie błędnie obliczony, wtedy dojdzie do jego skrawania w niewłaściwym miejscu;
  • jeśli długość narzędzia zostanie błędnie ustawiona, wtedy wszystkie przedmioty skrawane tym narzędziem będą mieć błędny wymiar.

Automatyzacja produkcji z wykorzystaniem systemu Primo™

  • Wzrasta dokładność procesu konfigurowania, co oznacza produkcję przedmiotów o wyższej jakości.
  • Skraca się czas cyklu, dzięki czemu więcej czasu przeznacza się na produkcję.
  • Zmniejsza się ilość braków, dzięki czemu produkuje się więcej dobrych przedmiotów.

Użyj kalkulatora korzyści systemu Primo, aby dowiedzieć się, jakie są korzyści z wprowadzenia systemu Primo w celu usprawnienia procesu produkcji.

Dowiedz się więcej