Omiń nawigację

Produkcja na podstawie danych

Odblokuj moc swoich danych produkcyjnych przy użyciu Renishaw Central

Renishaw Central

 • Łączność
 • Konsekwencja
 • Sterowanie

Wejście w erę Przemysłu 4.0 zaczyna się od danych

Do trendów pozwalających na przekształcenie przemysłu wytwórczego należą m.in. analiza prognostyczna, sztuczna inteligencja i zwiększone wykorzystanie połączonych systemów.

Podstawą wszystkich tych systemów są dane.

Większość producentów ma już dostęp do danych pomiarowych. Renishaw Central umożliwi konsekwentne ich wykorzystywanie przy wdrażaniu standardu Przemysł 4.0. Portfolio produktów Renishaw w zakresie metrologii przemysłowej i wytwarzania przyrostowego (AM), które można wykorzystać w procesach produkcyjnych, zapewnia właściwe dane we właściwym czasie, umożliwiając jednocześnie kontrolę procesów produkcyjnych.

Renishaw Central

Platforma danych produkcyjnych Renishaw Central umożliwia jednolite połączenie urządzeń pomiarowych i produkcyjnych firmy Renishaw w celu ułatwienia dostępu istniejącym systemom produkcyjnym do ich danych. Wykorzystaj własne systemy ogólne, aby prezentować dane dotyczące urządzeń, procesów i podzespołów i reagować na nie w celu konsekwentnego zapewnienia wydajności i produktywności.

Ikona aplikacji Renishaw Central

Łączność

Połącz fizyczne procesy produkcyjne z technologią cyfrową, aby podejmować decyzje o usprawnieniu procesów na hali produkcyjnej lub na ekranie urządzenia mobilnego.

Konsekwencja

Uzyskaj dostęp do informacji o urządzeniach i procesach, aby mieć dokładny wgląd w dane dotyczące produkcji — zarówno bieżącej, jak i historyczne.

Sterowanie

Wykorzystaj dane produkcyjne uzyskane z maszyn współrzędnościowych, obrabiarek, sprawdzianów Equator lub systemów AM w celu sterowania procesem w pętli zamkniętej.

Działanie systemu

Platforma Renishaw Central dostarcza użytkownikom danych Renishaw warstwę pamięci masowej oraz interfejsu, która zawiera aktualne informacje o maszynach i zadaniach, w tym informacje pomiarowe, informacje o stanie maszyn i dane alarmowe. Informacje te są udostępniane klientom na kilka sposobów, w tym jako dane wyjściowe w formacie opartym na standardach (jak np. MTConnect), programowalny interfejs Renishaw Central oraz poprzez wizualizację danych podstawowych, z wykorzystaniem szeregu informacyjnych oraz analitycznych stron internetowych.

Schemat architektury Renishaw Central

Renishaw Central umożliwia:

 • przechowywanie i wizualizację danych,
 • wykorzystywanie danych w systemach cyfrowych,
 • użycie połączeń bazujących na standardach.

Rozpocznij podróż w erę Przemysłu 4.0

Poproś o więcej informacji

Właściwe informacje, we właściwym miejscu i we właściwym czasie

Dane pomiarowe

 • Dane wymiarowe i tolerancji
 • Dane wydajności
 • Informacje z czujników

Dane wykorzystania

 • Stan urządzeń w czasie rzeczywistym
 • Tablice wykorzystania obrabiarek
 • Raporty dotyczące wydajności

Dane alarmowe

 • Alarmy dotyczące bezobsługowej obróbki skrawaniem
 • Powiadomienia o błędach
 • Konserwacja prewencyjna

Tablice

Bieżący stan

Tablica Renishaw Central — bieżący stan

Wydajność robocza

Tablica Renishaw Central — wydajność robocza

Produktywność

Tablica Renishaw Central — produktywność

Oś czasu urządzenia

Tablica Renishaw Central — oś czasu

Analiza danych

Tablica Renishaw Central — analiza danych

Zarządzanie maszynami/użytkownikami

Tablica Renishaw Central — zarządzanie maszynami/użytkownikami

Należy zauważyć, że platforma Renishaw Central nie jest aktualnie dostępna we wszystkich krajach.

Kontrola procesu na podstawie danych

Będąc producentem, sami stoimy przed takimi samymi wyzwaniami produkcyjnymi, jak nasi globalni klienci:

 • aby zapewnić wysoką produktywność,
 • aby osiągnąć stabilniejszą wydajność,
 • aby zwiększyć poziom automatyzacji,
 • aby zmniejszyć koszty i być konkurencyjnym na całym świecie.

W Renishaw zastosowaliśmy nasze własne innowacyjne podejście do eliminowania lub kontrolowania źródeł zmienności w produkcji. Używamy też oczywiście własnych produktów, aby sprostać tym powszechnie spotykanym wyzwaniom. Podzieliliśmy się doświadczeniami z naszymi klientami, dzięki czemu mogą teraz produkować zaawansowane technologicznie, precyzyjne części, jednocześnie ograniczając liczbę interwencji ze strony operatora.

Skontaktuj się z nami

Rozpocznij podróż w erę Przemysłu 4.0 z platformą Renishaw Central.

Poproś o więcej informacji

Dowiedz się więcej o kontroli procesu

Oferujemy strukturalne podejście do identyfikacji i kontroli zmienności w procesie produkcji, wspierane innowacyjną technologią, sprawdzonymi metodami oraz pomocą ekspertów.

Zobacz, w jaki sposób kontrola procesu może zwiększyć zyskowność i konkurencyjność.

Piramida Produktywności Procesu (The Productive Process Pyramid™)

Piramida Produktywności Procesu (The Productive Process Pyramid™)