Omiń nawigację

Produkty

Zdjęcia zatwierdzone do wykorzystania przez media.

Systemy sond pomiarowych do maszyn współrzędnościowych

Systemy pomiarowe dla obrabiarek

Kalibracja i optymalizacja pracy maszyn

Pomiary porównawcze

Trzpienie pomiarowe

Mocowania

Przetworniki położenia

Spektroskopia ramanowska

Produkty neurologiczne

Produkty medyczne i stomatologiczne

Wytwarzanie przyrostowe

Zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami, aktualnościami dotyczącymi produktów, analizami przypadków i materiałami wideo

Warunki użycia

Znajdujesz się w sekcji „Dla mediów”, która zawiera zatwierdzone zdjęcia i teksty dotyczące działalności, produktów i personelu firmy Renishaw. Firma Renishaw jest właścicielem praw autorskich do wszystkich zdjęć udostępnionych w sekcji „Dla mediów”. Firma udziela stronom trzecim niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie tych zdjęć do celów niekomercyjnych przez czas do jednego roku od daty ich pobrania z tej witryny, zgodnie z Warunkami użycia.

Pobierając i/lub wykorzystując te zdjęcia, wyrażasz zgodę na nasze Warunki użycia.