Omiń nawigację

Programowanie i symulacja

Oprogramowanie MODUS oferuje bogatą gamę funkcji programowania, zarówno w trybie offline, jak i w trybie nauki z wykorzystaniem WMP. Są one wspierane przez łatwy w użyciu interfejs, który pomaga stosować najważniejsze zasady metrologii.

Przegląd programowania

Oprogramowanie MODUS oferuje bogatą gamę funkcji pomiarowych 3D, dostępnych poprzez intuicyjny interfejs użytkownika, który zapewnia w pełni graficzne zobrazowanie procedur pomiarowych.

Możliwe jest szybkie i łatwe definiowanie często powtarzających się zadań pomiarowych, zapewniając za każdym razem stosowanie zasad dobrej praktyki programowania.

Główne cechy

  • Skanowanie z użyciem sondy elektrostykowej, 3-osiowej oraz 5-osiowej — oprogramowanie MODUS umożliwia stosowanie całej gamy sond firmy Renishaw w kilku trybach pomiaru. Skanowanie dostarcza danych do wszechstronnej analizy kształtu mierzonych elementów
  • Elastyczne programowanie kontroli części — programy można tworzyć w trybie offline na podstawie danych z systemu CAD albo w trybie „nauki” przy użyciu joysticka maszyny współrzędnościowej.
  • Możliwość pomiaru profilu z nieznaną ścieżką — w kreatorach są zawarte zasady najlepszej praktyki pomiarowej, co umożliwia szybkie programowanie oraz korzystanie z automatycznego powrotu do prawidłowych ustawień.
  • Techniki bazowania przedmiotu – obejmują zakres od prostych metod 3-2-1 po złożone orientowanie na powierzchniach swobodnych z opcjonalnymi funkcjami iteracyjnymi oraz najlepszego dopasowania.
  • Zautomatyzowane rozpoznawanie elementów w oparciu o zmierzone punkty pomiarowe oraz przejmowanie nazw elementów z modelu CAD.
  • Raportowanie graficzne w czasie rzeczywistym pozwala na natychmiastowe wyświetlanie wyników na ekranie z automatycznym doborem układu strony.
  • Automatyczne obliczanie kątów dla głowicy pomiarowej.
  • Opracowywanie i wykonywanie skryptów Microsoft® Visual Basic dla zapewnienia wyjątkowej funkcjonalności.
Punkty orientowania iteracyjnego oprogramowania MODUSZrzut ekranu z konfigurowanego przez użytkownika interfejsu oprogramowania MODUS

Programowanie offline i symulacja

Czas poświęcany na programowanie na maszynie współrzędnościowej to czas, w którym maszyna nie mierzy. Pakiet MODUS oferuje kompletne środowisko programowania offline, w którym użytkownicy mogą tworzyć programy i symulować ich wykonywanie, zanim zostaną uznane za gotowe do uruchomienia na maszynie współrzędnościowej, co zapewnia drastyczne skrócenie czasów przestojów maszyn współrzędnościowych.

Właściwości programowania offline

Natychmiastowe tworzenie programu

Punkty pomiarowe można zaimportować z pliku wprost do programu wykonawczego i tam nimi manipulować. Punkty można porządkować według położenia, przeciągać oraz orientować względem najbliższej powierzchni CAD albo zwyczajnie dokonać ich edycji wykorzystując graficzny interfejs użytkownika, co w znacznym stopniu skraca czas programowania oraz redukuje włożony wysiłek.

5-osiowy system pomiarowy REVO

Oprogramowanie MODUS oferuje szereg poleceń wspomaganych kreatorami, które służą do definiowania unikalnych pomiarów w 5 osiach, takich jak „skanowanie spiralne”, „skanowanie wzdłuż krzywej” oraz „skanowanie z omiataniem”.

Pełna symulacja

Dzięki znajomości modelu części, mocowania oraz środowiska maszyny współrzędnościowej, oprogramowanie MODUS może dokonywać symulacji wszelkich strategii pomiarowych, w tym także skanowania w pięciu osiach.

Zrzut ekranu z oprogramowania MODUS przedstawiający symulację trajektorii sondy

Zrzut ekranu z oprogramowania MODUS przedstawiający pomiar wirnika

Informacje o produktach do kontroli na maszynie współrzędnościowej