Omiń nawigację

Przetwornik położenia serii SiGNUM™ (produkt przestarzały)

Linia produktów SiGNUM zostanie wycofana 1 września 2019 roku.

W celu uzyskania alternatywnych rozwiązań i pomocy technicznej prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym lub o zapoznanie się z naszą ofertą na stronach strony sieci Web poświęconych optycznym przetwornikom położenia.