Omiń nawigację

Przyrostowe optyczne przetworniki położenia liniowego i kątowego oferują obecnie rozdzielczość 1 nm i ultra niski szum pozycjonowania

Dostępne są już wersje szeregu przetworników przyrostowych TONiC™ o rozdzielczości 1 nm i 2 nm

Przetwornik położenia liniowego TONiC™ z interfejsem, liniałem RSLM i RGSZ Renishaw, światowy lider w dziedzinie techniki pomiarowej i technologii przetworników, przedstawia obecnie nowe wersje o rozdzielczości 1 nm i 2 nm swego odnoszącego sukcesy rynkowe szeregu przetworników przyrostowych TONiC™. Nowe opcje, dostępne w formatach przetwornika położenia liniowego oraz przetwornika położenia kątowego, o wyższych rozdzielczościach składają się z głowicy odczytowej TONiC oraz nowego interfejsu Ti20KD (1 nm) lub Ti10KD (2 nm), które stosują wysokie szybkości interpolacji w celu uzyskania bardzo dużej rozdzielczości. Ponadto, układ optyczny o niskim poziomie szumów przetwornika TONiC z doskonałym układem fotometrycznym został połączony z zaawansowanym układem filtrującym umieszczonym w interfejsie Ti20KD / Ti10KD w celu redukcji zakłóceń (szum na raportowanej pozycji) do imponująco niskiego poziomu 0,51 nm RMS.

Znacznie poprawiona stabilność pozycjonowania

Typowy wykres szumu dla przetwornika przyrostowego TONiC™ (głowica odczytowa T1000 z interfejsem Ti20KD) Wynikiem redukcji szumu i zwiększenia rozdzielczości przetwornika jest znacznie poprawiona stabilność pozycjonowania oraz sterowanie niskimi prędkościami. To ulepszenie stanowi uzupełnienie korzyści dynamicznego dopasowywania sygnału, funkcji standardowej we wszystkich głowicach odczytowych TONiC.

Skutkiem tego, przetworniki przyrostowe TONiC 1 nm i 2 nm oferują wszystkie korzyści przetwornika o rozdzielczości 20 mikronów, takich jak łatwość konfiguracji, zwiększona wytrzymałość oraz doskonała odporność na zanieczyszczenie, konkurując też z przetwornikami o znacznie większych rozdzielczościach w zakresie z rozdzielczości i poziomów zakłóceń.

Wiele dostępnych liniałów liniowych i obrotowych

Wersja przetwornika liniowego TONiC jest dostępna z szeroką gamą opcji liniałów. RGSZ stanowi najnowszy owoc ewolucji wszechobecnego, złotego liniału taśmowego Renishaw, zaopatrzonego obecnie w integralne, optyczne znaczniki odniesienia IN-TRAC™. Liniały RELM Invar® oferują “zerową” rozszerzalność cieplną oraz dokładność ±1 µm na długościach do 1130 mm. Dla zapewnienia wysokiej precyzji na długich osiach i znacznie większej odporności niż liniały szklane, liniały RSLA ze stali nierdzewnej oferują dokładność ±4 µm na długości ponad 5 m, przy czym dostępne są odcinki o długości 10 m. Dodatkowo, dla zapewnienia bardzo szybkiej i łatwej instalacji, nowy system liniałów przetworników liniowych FASTRACK™ jest dostarczany z niskoprofilowym liniałem taśmowym RTLC o dokładności ±5 µm/m.

Opcje przetworników obrotowych (położenia kątowego) są też bogate. W ofercie znajdują się pierścienie RESM o standardowym zakresie średnic 52 mm do 550 mm, a jeszcze większe rozmiary są także dostępne. Dla zapewnienia jeszcze lepszych parametrów, ultra dokładne przetworniki pierścieniowe REXM charakteryzują się całkowitą zainstalowaną dokładnością lepszą niż ±1 sekunda łukowa przy średnicach pierścienia większych od 100 mm, z zastosowaniem dwóch głowic odczytowych.

Interfejsy zostały opatrzone nazwami według swych współczynników interpolacji: Nazwa Ti20KD odwołuje się do interpolacji cyfrowej 20k (post-kwadratura), co odpowiada rozdzielczości 1 nm.

Podobnie jak w przypadku wszystkich przetworników Renishaw, przetworniki przyrostowe TONiC posiadają wsparcie sprawnej, globalnej sieci sprzedaży i pomocy technicznej. Co więcej, produkt ten spełnia wymagania najsurowszych norm dotyczących ochrony środowiska, zachowując zgodność z dyrektywami WEEE i RoHS.

Invar® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Arcelor Mittal

Dowiedz się więcej o systemie przetworników TONiC