Omiń nawigację

RMI-Q

Obrabiarki CNC, w których do celów kontroli przedmiotu obrabianego stosuje się montowane na wrzecionie sondy Renishaw lub system do ustawiania narzędzi z transmisją sygnału radiowego, wymagają użycia radiowego interfejsu obrabiarkowego Renishaw (jak np. RMI-Q) do przesyłania sygnału radiowego. RMI-Q, który działa jako połączony nadajnik-odbiornik oraz interfejs obrabiarkowy, konwertuje sygnały z sondy RMP na beznapięciowe sygnały wyjściowe przekaźnika półprzewodnikowego (SSR) i sterowane sygnały wyjściowe do przesyłania danych do sterownika obrabiarki CNC.

Interfejs RMI-Q jest przeznaczony do zamontowania w przestrzeni roboczej obrabiarki.

Zastosowanie systemu RMI-Q umożliwia włączanie poszczególnych układów radiowych oraz obsługę do czterech sond RMP 2-giej generacji, dzięki czemu można uzyskać wiele kombinacji sond inspekcyjnych i/lub radiowych systemów do ustawiania narzędzi na jednej obrabiarce.

Broszura

Arkusz danych technicznych

Skrócony przewodnik uruchomienia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI UNII EUROPEJSKIEJ