Omiń nawigację

Rodzina produktów FixtureBuilder firmy Renishaw

Oprogramowanie FixtureBuilder firmy Renishaw umożliwia tworzenie konfiguracji zamocowań w celu opracowywania dokumentacji. Wspiera też programowanie w trybie off-line w celu wykonywania pomiarów maszynami współrzędnościowymi, sprawdzianem Equator™ i kontroli systemami optycznymi.

Rodzina produktów oprogramowania FixtureBuilder

Rodzina oprogramowania FixtureBuilder obejmuje następujące opcje produktów:

  • pliki do pobrania
  • klucz sprzętowy
  • licencję sieciową

Program FixtureBuilder obsługuje większość formatów CAD, w tym IGES, SAT i STEP.

Można również nabyć dodatkową licencję modułu translatora do systemów CATIA, Creo (Pro/ENGINEER), Siemens NX, SolidWorks, Inventor, SolidEdge i JT Import.

Moduł translatora obsługuje następujące wersje plików:

  • CATIA V5: VR58-V5-6R2018
  • Creo (Pro/ENGINEER): 16-Creo 5.0
  • Siemens NX: 11-NX 12.0.0
  • Inventor: V11-V2019
  • SolidWorks: 98-2018
  • SolidEdge: V18-ST10
  • JT Import: 8-10,2

Moduł translatora należy zakupić z licencją NU, USB lub CU.

Poniżej jest dostępna pełna lista produktów.

Numer katalogowy Renishaw

Opis

CS-SOF-SW-17-FBNU

Przypisana licencja użytkownika programu Renishaw FixtureBuilder — pojedyncza licencja przypisana do jednego komputera PC. Dystrybucja — do pobierania.

CS-SOF-SW-17-FBTRANS

Licencja translatora — do natywnego importowania plików z innych programów CAD do translatora. Opcjonalny zakup z licencją przypisaną do komputera, kluczem USB lub licencją równoległą dla wielu użytkowników.

A-6490-0052

Licencja FixtureBuilder firmy Renishaw — pojedyncza licencja rozprowadzana w postaci klucza sprzętowego z możliwością przenoszenia między różnymi stanowiskami. Program FixtureBuilder musi być zainstalowany na każdym stanowisku. Można używać tylko na jednym stanowisku w danej chwili.

CS-SOF-SW-17-FBNRMS

Menedżer licencji sieciowych — kontrolowany programowo. Pobierz aplikację — menedżer do zarządzania licencjami równoległymi dla wielu użytkowników.

Należy zakupić z licencją równoległą dla wielu użytkowników, numer katalogowy CS-SOF-SW-17-FBCU.

CF-SOF-SW-17-FBCU

Renishaw FixtureBuilder, licencja równoległa dla wielu użytkowników — „X” licencji przypisanych do menedżera licencji sieciowych, który umożliwia korzystanie z programu FixtureBuilder w sieci. Jeden użytkownik w danej chwili.

X= liczba zakupionych licencji równoległych dla wielu użytkowników.

Galeria zastosowań FixtureBuilder