Omiń nawigację

Rozbudowany pakiet oprogramowania do pomiarów i analizy łopatek

Renishaw zwraca uwagę na rozwijającą się rodzinę produktów sprzętowych i programowych dla maszyn współrzędnościowych, przeznaczonych specjalnie do wspomagania projektowania i wytwarzania łopatek dla branży lotniczo-kosmicznej.

10 czerwca 2013

Renscan5™ REVO® podczas pomiaru dużej łopatkiRenishaw zwraca uwagę na rozwijającą się rodzinę produktów sprzętowych i programowych dla maszyn współrzędnościowych, przeznaczonych specjalnie do wspomagania projektowania i wytwarzania łopatek dla branży lotniczo-kosmicznej.

Wszystkie produkty uzupełniają system pomiarów w 5 osiach REVO® i zawierają oprogramowanie APEXBlade™ do planowania procesu skanowania głowicą REVO i programowania DMIS, oprogramowanie MODUS™ umożliwiające analizę geometrii łopatek oraz tworzenie ich charakterystyk, umożliwiające obliczenia i tworzenie raportów dotyczących profili przekrojów łopatek , SurfitBlade™ do wspomagania operacji inżynierii odwrotnej kompletnych łopatek.

Z historycznego punktu widzenia, łopatki mierzono przekrojami ze względu na ograniczenia technik pomiarowych. Obecnie, nowa rodzina produktów Renishaw umożliwia szybkie i dokładne sprawdzenie całej łopatki umożliwiając analizę pełnej powierzchni bez ograniczenia liczby przekrojów wykorzystując dokładne dane zebrane przez sondę stykową.

APEXBlade to pakiet oprogramowania przeznaczony do szybkiego generowania bezkolizyjnych programów do sterowania systemem pomiarowym REVO w celu przeprowadzania "skanowania omiatającego", pozwalającego na zebranie chmury punktów z całej powierzchni łopatki. Przed automatycznym wygenerowaniem planu pomiarów do środowiska wirtualnej maszyny współrzędnościowej wyposażonej w głowicę REVO importowany jest model CAD. Obsługiwane są zarówno poprzeczne, jak i wzdłużne skany, a każde omiatanie może być rozdzielone, co jest przydatne w przypadku krawędzi, gdzie spodziewane są znaczne różnice rzeczywistych położeń od położeń nominalnych CAD. Gdy program zadowala użytkownika, następuje wygenerowanie pliku DMIS, który może być wykonany w środowisku oprogramowania pomiarowego MODUS firmy Renishaw.

REVO skanuje wirnik, na podstawie tego pomiaru generowany może być model CAD wirnikaKluczową zaletą nowego podejścia Renishaw do pomiaru łopatki jest to, że chmura punktów danych środka końcówki pomiarowej jest generowana dla całego płata łopatki oraz dla powierzchni zamków. Funkcja programu MODUS podziału chmury punktów na sekcje (MPCS) umożliwia konstruowanie sekcji "na powierzchni" w wyniku przecięcia chmury zebranych punktów dowolną zdefiniowaną płaszczyzną. Te operacje konstruowania mogą być przeprowadzane w czasie pomiaru lub później, jeśli wymagane są dodatkowe sekcje w różnych lokalizacjach, bez potrzeby wykonywania ponownych pomiarów łopatki.

Moduł do analizy łopatek programu MODUS umożliwia następnie użytkownikowi pobranie z modelu CAD dostępnych nominalnych przekrojów łopatki oraz rzeczywistych przekrojów z MPCS oferując funkcję dopasowania łopatki dla celów raportowania profilu przekroju łopatki oraz charakterystyki łopatki. Pakiet MODUS oferuje wszechstronne narzędzia raportowania graficznego oraz wyniki pomiarów profilu, które są w pełni zintegrowane z wszystkimi innymi funkcjami raportów pomiarowych i można je wyprowadzać w plikach format PDF.

Revo i wirnika z łopatkamiW przypadku użytkowników wymagających możliwości wykonywania operacji inżynierii odwrotnej, oprogramowanie SurfitBlade firmy Renishaw stanowi aplikację offline, używaną do generowania modeli powierzchni łopatek typu NURBS do wykorzystania w obliczeniach analizy dynamiki płynów i analizie elementów skończonych. Umożliwia także określanie przeciętnej geometrii łopatki na podstawie szeregu wyników łopatki.

Podsumowując, pakiet oprogramowania kontroli łopatek firmy Renishaw oferuje możliwość automatycznego generowania programu dla maszyny współrzędnościowej, szybkie i dokładne zbieranie danych przez głowicę REVO oraz wszechstronne narzędzia do analizy przekrojów poprzecznych oraz całej powierzchni.

Renishaw posiada prawa autorskie do wszystkich ilustracji i tekstów

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje wiadomości

Zarejestruj się, aby regularnie otrzymywać aktualizacje wiadomości od Renishaw.