Omiń nawigację

RSP3-6 REVO — sonda skanująca o rozszerzonym zasięgu

Długie końcówki w połączeniu z 5-osiowymi przemieszczeniami w celu zapewnienia lepszego dostępu do przedmiotu oraz automatyczna wymiana sond w celu zwiększenia elastyczności.

Sonda RSP3-6 umożliwia lepszy dostęp i możliwości pomiaru elementów znajdujących się głęboko w otworach poprzez połączenie długich końcówek z 5-osiowymi przemieszczeniami systemu REVO. Jest idealnym rozwiązaniem do badania dużych przedmiotów, jak np. bloki silników maszyn ciężkich używanych w budownictwie, kopalniach, przemyśle motoryzacyjnym i obronnym.

Sonda RSP3-6 jest dostępna wraz z serią talerzyków do montażu prostych oraz bocznych trzpieni pomiarowych. Można jej używać zarówno w trójwymiarowych pomiarach elektrostykowych, jak i w dwuwymiarowych pomiarach skanujących. Można ją automatycznie wymieniać z wykorzystaniem magazynka na wszystkie inne, dostępne sondy dla systemu REVO. Elastyczność oznacza, że można zawsze dobrać optymalne narzędzie do skontrolowania szerokiej gamy elementów — wszystkich na jednej maszynie współrzędnościowej.

Zasięg

Dostępna z prostymi przedłużeniami do 800 mm od oraz przegubowymi przedłużeniami do 600 mm względem osi obrotu osi A systemu REVO.

Dokładność

Typowy błąd kształtu poniżej 10 µm (filtrowany) i błąd średnicy 5 µm podczas skanowania pierścienia wzorcowego 50 mm z prędkością od 5 mm/s do 10 mm/s. Pomiary elektrostykowe charakteryzują się zwykle błędem kształtu i średnicy równym 3 µm podczas pomiaru tego samego pierścienia wzorcowego.

Schemat serii RSP3-6

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Klipy wideo