Omiń nawigację

Ta strona nie jest obecnie dostępna w Twoim języku. Możesz zapoznać się z tłumaczeniem automatycznym, korzystając z usługi Google Translate. Nie jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie tej usługi, ani też wyniki tłumaczenia nie były przez nas sprawdzane.
Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej pomocy skontaktuj się z nami.

Service, support and training

Regular calibration and maintenance can extend the life of your equipment.

We believe that the quality of support you receive is equally as important as the quality of the products you buy.

Renishaw customers enjoy expert support provided by our global service and support teams.

Maintenance, calibration and repair

Wear of mechanical components and drift in electrical components is inevitable and can affect the accuracy of any laser measurement system. To avoid unplanned downtime and prolong the life of your equipment, we encourage customers to practice preventative maintenance and to take advantage of Renishaw's calibration services.

Our repairs process is designed to:

  • Return equipment to optimal performance
  • Enable speed of turnaround
  • Keep you informed at all stages
  • Ensure quality of work