Omiń nawigację

Słowniczek i terminologia z zakresu techniki pomiarowej

Terminologia w zakresie pomiarów na obrabiarkach — ogólna i dotycząca produktów Renishaw. Definicje i objaśnienia.