Omiń nawigację

Sondy skanujące

Sondy skanujące potrafią w ciągu sekundy zbierać kilkaset punktów pomiarowych i rejestrować ich współrzędne, co umożliwia jednoczesne wyznaczenie błędów kształtu, wymiarów oraz położenia mierzonej części.

Sondy skanujące można również wykorzystywać do pomiarów pojedynczych punktów w podobny sposób jak sondy elektrostykowe.

Dostępna jest gama rozwiązań sond skanujących przeznaczonych dla maszyn współrzędnościowych o dowolnych parametrach i konfiguracjach.

Skanowanie w pigułce

Skanowanie otworu

Skanowanie to szybki sposób zbierania danych o odchyłkach kształtu mierzonego profilu.

Sondy elektrostykowe lokalizują współrzędne pojedynczych punktów z powierzchni mierzonego przedmiotu, natomiast sondy skanujące zbierają kilkaset punktów podczas pomiaru dają lepszy obraz zmienności geometrii mierzonego przedmiotu Dlatego skanowanie nadaje się idealnie w przypadku zastosowań pomiarowych, gdzie odchyłki kształtu mierzonego przedmiotu stanowią ważny element budżetu niepewności, lub gdzie występuje konieczność pomiaru skomplikowanych geometrycznie powierzchni.

Skanowanie wymaga zdecydowanie odmiennego podejścia do budowy sondy, sterowania maszyną oraz analizy danych.

Sondy skanujące Renishaw posiadają innowacyjny, lekki mechanizm pasywny (brak silników lub mechanizmów blokad), który posiada wysoką częstotliwość drgań własnych. Powoduje to, że głowice skanujące Renishaw mogą pracować z dużą prędkością skaningu Optyczny system pomiarowy mierzy bezpośrednio wychylenie trzpienia pomiarowego (a nie złożonych osi wewnątrz mechanizmu sondy), aby zapewniać wyższą dokładność i lepszą odpowiedź dynamiczną.

Jak system skanujący zbiera i analizuje dane o powierzchni?

Sondy skanujące podają w sposób ciągły informacje o wychyleniu trzpienia pomiarowego, sygnał ten zsumowany z współrzędnymi maszyny wyznacza współrzędne styku końcówki i mierzonego przedmiotu Podczas skanowania końcówka sondy wchodząc w kontakt z mierzonym przedmiotem przesuwa się po jego powierzchni zbierając współrzędne punktu styku W czasie wykonywania pomiarów konieczne jest utrzymywanie wychylenia trzpienia pomiarowego w zakresie pomiarowym sondy.

Aby zapewnić jak najlepsze wyniki pomiaru, wymagana jest ścisła integracja sondy ze sterowaniem maszyny, a także zaawansowane algorytmy przetwarzania danych w celu przekształcenia surowych wyników pomiaru na użyteczną informację o mierzonej powierzchni. Algorytmy sterujące procesem skanowania mogą dostosowywać prędkość skaningu do zmienności mierzonej geometrii (szybciej przechodząc poprzez płaskie powierzchnie) oraz dostosowując prędkość zbierania danych (zbierając więcej punktów na obszarach o większej zmienności mierzonej geometrii).

Powiązane tematy...

Przeglądasz aktualnie nasze systemy skanujące. Możesz też dowiedzieć się więcej na temat 5-osiowego systemu skanującego REVO