Omiń nawigację

Spektroskopia ramanowska w pigułce

Witamy w ekscytującym świecie spektroskopii ramanowskiej: jednej z najłatwiejszych w zastosowaniu, najbardziej uniwersalnych i najwydajniejszych w użyciu technik analitycznych.

Spektroskopię ramanowską stosuje się do wykrywania składu chemicznego materiałów. Próbkę oświetla się jednokolorowym światłem, zaś interakcja światła charakteryzuje jej właściwości.

Efekt Ramana

profesor C.V. Raman odkrył efekt nazywany jego nazwiskiem w 1928 roku. Minęło jednak wiele lat, zanim postęp technologiczny umożliwił rozwój efektywnych systemów Ramana. Jest to jeden z powodów, dla których spektroskopia ramanowska jest stosunkowo nieznana w porównaniu z innymi uznanymi technikami, jak np. absorpcja w podczerwieni, spektroskopia UV-Vis lub spektroskopia masowa.