Omiń nawigację

Sprawdzian AxiSet™

Szybka i zautomatyzowana analiza stanu technicznego obrabiarek wieloosiowych.

Sprawdzian AxiSet™ Check-Up stanowi efektywne ekonomicznie narzędzie kontroli wydajności osi obrotowych i jej poprawiania.

Sprawdzian AxiSet umożliwia łatwą i niezawodną analizę parametrów roboczych osi obrotowych oraz identyfikację problemów wynikających z niewłaściwego ustawienia obrabiarki, kolizji oraz zużycia. Zaledwie w kilka minut użytkownicy wieloosiowych centrów obróbkowych i obrabiarek wielozadaniowych mogą teraz zidentyfikować i raportować odchyłki położenia osi, błędy geometrii i węzłów kinematycznych, które mogą być przyczyną wydłużonego czas ustawiania oraz produkcji niespełniającej wymogów jakościowych. Gdy to możliwe, sprawdzian AxiSet Check-Up automatycznie koryguje parametry węzłów kinematycznych na obrabiarce.

Zmniejsz ilość odpadów, zwiększ wydajność i zyskowność — sondy obrabiarkowe zapewnią kontrolę procesu obróbki.

Uproszczenie analizy danych

Aplikacja AxiSet Check-Up przedstawia graficznie dane pomiarowe zebrane przez oprogramowanie AxiSet Check-Up z makroprocedurami.

Aplikacja zapewnia graficzną reprezentację danych dotyczących stanu technicznego obrabiarki wieloosiowej, na podstawie których można podejmować decyzje o spełnieniu kryteriów testowania w oparciu o zdefiniowane tolerancje. Stan techniczny obrabiarek można śledzić w czasie, korzystając z funkcji wykresu danych firmy historycznych.

Elementy składowe systemu

Części składowe systemu AxiSet™ Check-Up

Makroprocedury

Makroprocedury pomiarowe AxiSet Check-Up napisane dla całej gamy sterowników CNC, są dedykowane dla centrów obróbkowych oraz dla obrabiarek wielozadaniowych. Makroprocedury sterują zbieraniem danych pomiarowych przez maszynę.

Udostępniają również opcję automatycznej aktualizacji parametrów i kompensowania błędów węzłów kinematycznych osi obrotowych.

Aplikacja

Aplikacja AxiSet Check-Up zapewnia szczegółową i graficzną reprezentację danych pomiarowych utworzonych przez oprogramowanie z makroprocedurami.

Aplikację instaluje się na komputerze lub tablecie z systemem Windows 10 (32 lub 64-bitowym) lub nowszym. Do korzystania z niej jest wymagana licencja. Dostępne są licencje wieczyste i próbne.

Sprzęt

Jako wzorzec dla funkcji pomiarowych wykorzystywana jest jedna kula wzorcowa, mocowana w wygodny sposób na podstawie magnetycznej.

Ten prosty w użyciu wzorzec kalibracyjny zapewnia skrócenie czasu ustawiania do minimum i w większości przypadków nie wymaga demontowania zamocowania, ani przedmiotu obrabianego.

Zaleca się, aby nasi klienci korzystali ze sprawdzianu AxiSet Check-Up do testowania osi obrotowych obrabiarek po ich zainstalowaniu, ponieważ warunki fabryczne mogą się znacząco różnić od warunków produkcji w zakładzie Hartford, jeśli chodzi o fundamenty i wypoziomowanie powierzchni. Wysyłka i montaż mogą również przyczynić się do powstawania błędów precyzji, dlatego też dzięki automatycznej kompensacji sprawdzianu AxiSet Check-Up można utrzymać wysoki poziom precyzji i jakości obróbki.

Hartford (Taiwan)

Zalecenia

Technologia RENGAGE™ — w celu zapewnienia optymalnych parametrów roboczych zaleca się stosowanie sond obrabiarkowych Renishaw o wysokiej dokładności z technologią RENGAGE.

Kalibrowana płytka wzorcowa — zapewnia zgodność pomiarów sprawdzianu AxiSet Cjheck-Up ze standardami oraz możliwość ich porównania z ustawieniami producentów obrabiarek.

Następne kroki

Jeśli Twoim zdaniem sprawdzian AxiSet™ Check-Up jest właściwym rozwiązaniem, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

Dowiedz się więcej