Omiń nawigację

Sprawny serwis i pomoc techniczna

Usługa firmy Renishaw nie kończy się z chwilą wykonania instalacji produktu.

Szybki serwis i pomoc techniczna

technik modernizacji

Renishaw zdaje sobie sprawę z tego, że użytkownicy wymagają wysokiego poziomu gotowości maszyn, więc niezbędny jest sprawny serwis oraz profesjonalna pomoc techniczna. Każdy element systemu pomiarowego, w tym również układ sterowania UCC, ma zapewniony dostęp do szybkiej usługi ƒ„naprawa poprzez wymianę”.

Witryna pomocy technicznej dla maszyn współrzędnościowych zawiera zasoby online, tematy pomocy z możliwością przeszukiwania, strony z zalecanymi praktykami, poprawki do oprogramowania oraz rejestrację zgłoszeń dotyczących pomocy.

Kursy szkoleniowe, dzięki którym rozwiniesz umiejętności związane z oprogramowaniem pomiarowym MODUS™ i odkryjesz pełny potencjał systemu.

Nasze szkolenia, oparte na zalecanych praktykach i standardach branżowych, pomogą w rozwinięciu umiejętności w zakresie obsługi, konserwacji i zastosowań oprogramowania pomiarowego MODUS.

Nasz modułowy program szkoleniowy oferuje połączenie praktyki z teorią, co odpowiada wszystkim stylom uczenia się i buduje wiedzę na solidnych podstawach.

Oferujemy szkolenia na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i specjalistycznym, aby wspierać ciągły rozwój zawodowy i poszerzać bieżące kompetencje.

Umowy serwisowe

Firma Renishaw oferuje klientom usługi modernizacji istniejących maszyn wszechstronność opcji umów serwisowych, które obejmują:

  • konserwację oprogramowania,
  • wizyty w celu przeprowadzenia kalibracji, zapobiegawczej obsługi technicznej oraz udzielenia pomocy technicznej w sytuacji awaryjnej,
  • udzielenie pomocy technicznej poza godzinami pracy,
  • uzupełniające szkolenia w zakresie oprogramowania.

Każda umowa jest niestandardowa, więc klient może wybrać takie zestawienie usług, które odpowiada jego potrzebom, z możliwością przeniesienia niewykorzystanych dni do następnego okresu rozliczeniowego.

Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

Przeczytaj artykuł przedstawiający w skrócie możliwości poprawy zdolności i parametrów pomiarów maszyn współrzędnościowych poprzez zmodernizowanie ich z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania, układu sterującego oraz technologii sond pomiarowych.

  • Publikacja:  Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

    Pomiary są nieodzownym elementem każdej działalności związanej z wytwarzaniem, ponieważ dostarczają informacji niezbędnych do kontroli procesów i weryfikacji produktów. Jednak starsze maszyny współrzędnościowe mogą być wąskim gardłem jeśli nie dotrzymują kroku rosnącym wymaganiom pomiarowym. Nowe technologie używane w sondach i programach pomiarowych a także układach sterowania dały możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki nim po modernizacji maszyny charakteryzyją się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji. W obecnej sytuacji rynkowej modernizacje mają istotny sens ekonomiczny i ekologiczny.

Dostępne w firmie Renishaw i w certyfikowanych firmach modernizacyjnych

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Informacje o produkcie