Omiń nawigację

Stacja kompensacyjna XC-80 i czujniki

Automatyczna kompensacja wpływu otoczenia w celu zapewnienia dokładnych pomiarów laserowych.

XC-80 zapewnia dokładność pomiarów laserowych w całym zakresie parametrów otoczenia.

Stacja kompensacyjna XC-80

Stacja kompensacyjna XC-80 jest elementem mającym kluczowy wpływ na dokładność pomiarów liniowych przy użyciu systemu laserowego XL-80 oraz kalibratorów wieloosiowych XM-60 i XM-600. Zmiany temperatury, ciśnienia i wilgotności względnej powietrza mogą wpływać na długość fali światła laserowego oraz odczytywane wskazania pomiarów.

System XC-80 jest wyposażony w „inteligentne czujniki”, które przetwarzają odczyty przy ich źródle, stacja kompensacyjna mierzy bardzo dokładnie temperaturę powietrza, ciśnienie powietrza oraz wilgotność względną. Kompensator XC-80 wykorzystuje wskazania tych czujników, aby modyfikować znamionową wartość długości fali w celu uzyskania wartości rzeczywistej, która jest następnie używana w obliczeniach w celu praktycznego wyeliminowania wszelkich błędów pomiarów wynikających z wahań parametrów środowiska.

Jeżeli zależy Ci na dokładności, POTRZEBUJESZ skutecznej kompensacji długości fali.

Aby uzyskać więcej informacji na temat istotności kompensacji wpływu otoczenia prosimy o zapoznanie się ze stroną Interferometria w pigułce.

Właściwości i korzyści

  • Jednolita kompensacja — budowa XC-80 i jego czujników zapewnia równomierną i wyjątkową dokładność wskazań w całym zakresie parametrów środowiska roboczego.
  • Częste aktualizacje wskazań czujników — odbywa się to automatycznie co siedem sekund, co wskazują diody LED stanu na zespole XC-80.
  • Zintegrowany port USB — zintegrowane łącze USB oznacza, że nie jest potrzebny oddzielny interfejs dla komputera PC, ani oddzielny zasilacz (układ USB zasila XC-80 i czujniki).
  • Niewielka masa — zespół XC-80 waży tylko 490 g, a razem z laserem XL-80 nieco powyżej 3 kg (łącznie z przewodami połączeniowymi, zasilaczem zespołu XL oraz czujnikami).
  • Inteligentne czujniki temperatury powietrza i materiału — wbudowane mikroprocesory analizują i przetwarzają sygnały wyjściowe czujników przed przesłaniem cyfrowych wartości temperatury do kompensatora XC-80. Zapewnia to bardziej pewne pomiary i jest głównym powodem, dla którego XC-80 jest tak niewielkich rozmiarów, a także zapewnia pełną zamienność czujników bez pogorszenia dokładności.
  • Do stacji kompensacyjnej XC-80 można przyłączyć maksymalnie trzy czujniki temperatury materiału, co pozwala na normalizowanie pomiarów liniowych do standardowej temperatury materiału równej 20°C.
  • Uniwersalne kable czujników — kable czujników o standardowej długości 5 m można odłączać dla zapewnienia łatwości wymiany i można je łączyć ze sobą w celu uzyskania większej długości w przypadku dłuższych maszyn.
Kompensacja wpływu otoczenia NIE JEST wymagana w przypadku pomiarów kątowych lub prostoliniowości z użyciem laserowego systemu firmy Renishaw, ponieważ wartości te są wyliczane na podstawie różnicy dwóch wiązek przebiegających blisko siebie, kiedy to wpływ czynników środowiskowych znosi się wzajemnie. Ponieważ podobnie jak w przypadku pomiarów osi obrotowych, pomiary płaskości i prostopadłości są również oparte na tych pomiarach, one także nie wymagają kompensacji wpływu środowiska.

Informacje o produkcie