Omiń nawigację

Sterowniki

Gama uniwersalnych sterowników UCC firmy Renishaw do maszyn współrzędnościowych stanowi serce każdej usługi modernizacyjnej Renishaw. Zapewnia precyzyjne sterowanie przemieszczeniami maszyny, możliwość zainstalowania wszystkich sond Renishaw oraz komunikację z oprogramowaniem pomiarowym.

UCC S3 i SPA3 wraz z MCU5

Elastyczne sterowniki UCC firmy Renishaw korzystają z zaawansowanych algorytmów stosowanych do pomiarów punktowych oraz do skanowania. Pozwala to na szybki, dokładny i elastyczny pomiar części.

Sterownik UCC jest podstawowym elementem stosowanym dla technologii skanowania 5-osiowego firmy Renishaw, w której zsynchronizowanie ruchów maszyny oraz głowicy pomiarowej pozwala zminimalizować błędy powstające w trakcie przemieszczania maszyny z dużymi prędkościami.

Dzięki współpracy ze wzmacniaczem serwonapędów firmy Renishaw uniwersalny sterownik maszyn współrzędnościowych UCC firmy Renishaw umożliwia precyzyjne sterowanie maksymalnie pięcioma osiami na maszynach różnych rozmiarów, a także obsługuje pracę ze stołem obrotowym. Sterownik jest również uniwersalnym interfejsem dla wszystkich sond Renishaw. Potrafi gromadzić dane dla mierzonej powierzchni z prędkością do 4000 punktów na sekundę.

Uniwersalny układ sterowania

Logo I++ DME

Mapa korekcji błędów maszyny jest dostarczana w otwartym formacie, co pozwala użytkownikom samodzielnie przeprowadzać kalibrację. Dodatkowe ułatwienie stanowi dostępność kompensacji temperaturowej. Najważniejsze jest to, że sterowniki spełniają także wymagania standardu I++ DME, zapewniając użytkownikom swobodę w stosowaniu dowolnego oprogramowania pomiarowego, zgodnego z I++.

  • pełna obsługa wszystkich sond Renishaw
  • Zgodność ze standardem I++ DME
  • pewna przyszłość – wszystkie sondy Renishaw będą tak projektowane, aby zapewniać możliwość integracji z układami sterowania UCC

Płynne, szybkie i dokładne sterowanie przemieszczeniami maszyny współrzędnościowej

Sterowniki serii UCC mogą pracować w trybie pomiarów elektrostykowych lub w trybie pełnego skanowania. Zapewniają możliwość zastosowania standardowych sond elektrostykowych, jak również sond skanujących. Możliwa jest również w pełni automatyczna wymiana układów trzpieni.

Przyszłościowe rozwiązanie dla Twojej maszyny współrzędnościowej

W przyszłości w łatwy sposób będzie można dokonać modernizacji sprzętu i oprogramowania. Dostępne jest również profesjonalne wsparcie techniczne za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu. Ulepszenia oprogramowania aktywują się samoczynnie po instalacji.

Wszystkie nowe sondy i głowice będą dostępne wraz ze sterownikiem, który będzie wyposażony także w stosowne oprogramowanie kalibracyjne i konfiguracyjne.

Modernizacja UCC

Firma Renishaw utworzyła program partnerstwa technicznego z niektórymi wiodącymi w swych branżach firmami tworzącymi oprogramowanie oraz firmami działającymi w dziedzinie modernizacji, aby oferować wszechstronne rozwiązania modernizacji maszyn współrzędnościowych z zastosowaniem sterowników UCC firmy Renishaw.

Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

Przeczytaj artykuł przedstawiający w skrócie możliwości poprawy zdolności i parametrów pomiarów maszyn współrzędnościowych poprzez zmodernizowanie ich z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania, układu sterującego oraz technologii sond pomiarowych.

  • Publikacja:  Odkryj ukryte możliwości maszyn współrzędnościowych

    Pomiary są nieodzownym elementem każdej działalności związanej z wytwarzaniem, ponieważ dostarczają informacji niezbędnych do kontroli procesów i weryfikacji produktów. Jednak starsze maszyny współrzędnościowe mogą być wąskim gardłem jeśli nie dotrzymują kroku rosnącym wymaganiom pomiarowym. Nowe technologie używane w sondach i programach pomiarowych a także układach sterowania dały możliwość istotnej przemiany maszyn współrzędnościowych. Dzięki nim po modernizacji maszyny charakteryzyją się wyższą dokładnością, krótszymi cyklami pomiarowymi oraz zwiększonym poziomem automatyzacji. W obecnej sytuacji rynkowej modernizacje mają istotny sens ekonomiczny i ekologiczny.