Omiń nawigację

SupaScan

Bardzo szybkie pomiary podczas ustawiania przedmiotu obrabianego i wykrywania odchyłek kształtu powierzchni i jej stanu.

Szybka produkcja — najszybsze rozwiązanie sondy przedmiotowej

Wysoka rozdzielczość — pomiar stanu powierzchni w celu wykrycia wad obróbki skrawaniem

Szczegółowe informacje — dane dotyczące kształtu prostych elementów

SupaScan to łatwy w obsłudze obrabiarkowy system pomiarowy, który umożliwia skanowanie przedmiotu obrabianego oraz wyjątkowo szybki pomiar punktowy.

System SupaScan jest najszybszym rozwiązaniem do pomiarów na obrabiarce przeznaczonym do ustawiania przedmiotów. Można również monitorować stan powierzchni i jej kształt, co znacząco rozszerza możliwości kontroli na obrabiarce.

Zmniejsz ilość odpadów, zwiększ produktywność i zyskowność — oprogramowanie SupaScan zapewnia kontrolę złożonych procesów obróbki.

Uruchomiaj istniejące cykle pomiarowe na obrabiarce jeszcze szybciej niż do tej pory

Aplikacja GoProbe
SupaScan jest kompatybilny z pakietem makroprocedur Renishaw Inspection Plus: zastąp istniejącą sondę stykową sondą OSP60 z technologią SPRINT™ i przyspiesz cykl pomiarowy bez konieczności zmiany istniejących programów.

Inspection Plus można programować ręcznie, używając kodów G lub przy użyciu aplikacji do programowania GoProbeSet and Inspect.

Skróć czas cyklu pomiarowego nawet o 60%

Szybki pomiar punktowy

Używając makra QuickPoint SupaScan można skorzystać z szybkich pomiarów punktowych w celu uzyskania możliwie najszybszego czasu cyklu.

Dzięki wykorzystaniu analogowych możliwości sondy OSP60 zamiast sygnału wyzwalania makro umożliwia wykonywanie pomiarów punktowych nawet o 60% szybciej niż w przypadku tradycyjnych systemów elektrostykowych.

Bardzo szybkie skanowanie

SupaScan umożliwia skrócenie czasu cyklu inspekcji prostych przedmiotów pryzmatycznych o maks. 60% w porównaniu do pomiaru elektrostykowego.

Cykle ustawiania przedmiotu obrabianego zwracają dokładne wyniki pomiarów nawet przy szybkim posuwie (G0) — z szybkością odpowiadającą fizycznemu przemieszczeniu się sondy po powierzchni obrabianego przedmiotu.

Wykrywanie odchyłek kształtu elementu

Skanowanie na obrabiarce z wykorzystaniem sondy OSP60 umożliwia wykrywanie odchyłek kształtu elementu, które zostałoby pominięte przez system pomiarów punktowych.

Wykorzystaj cykle makr skanowania do wykrywania minimalnej i maksymalnej średnicy okręgu, a także górnego i dolnego punktu powierzchni. Dane kształtu można wyprowadzać do zmiennych NC, aby kontrolować kolejne procesy.

Monitorowanie stanu powierzchni

Obraz stanu powierzchni

Pomiar odchyłki kształtu powierzchni

SupaScan umożliwia pomiar często występujących defektów powierzchni, jak falistość powierzchni, a także efekt „gór i dolin”.

Automatyzacja monitorowania stanu powierzchni pozwala na rozwiązanie tych problemów i wprowadzenie działań korygujących, podczas gdy obrabiany przedmiot nadal znajduje się na obrabiarce. Pozwala to na poprawę powtarzalności pomiarów, a także zmniejszenie ilości części do ponownej obróbki i braków.

Wyświetlanie danych powierzchni na żywo w aplikacji Surface Reporter

Aplikacja uzupełniająca — Surface Reporter — przedstawia w czasie rzeczywistym graficzną reprezentację stanu powierzchni obrabianego przedmiotu.

Odpowiednio przypisane kolory sygnalizują operatorowi, czy parametry powierzchni przedmiotu mieszczą się w granicach tolerancji czy są poza nią.

Elementy składowe systemu

Sonda inspekcyjna OSP60

Analogowa sonda skanująca do obrabiarek, umożliwiająca skanowanie, jak i pomiary elektrostykowe.

Odbiornik OMM-S

Odbiornik optyczny dostosowany do sondy inspekcyjnej OSP60.

Interfejs OSI-S

Optyczny interfejs, który umożliwia komunikację wejściową i wyjściową z obrabiarką.

Technologia SPRINT

Jednostka przetwarzania danych DPU-1

Przetwarza i przechowuje dane pomiarowe po skanowaniu. Zapisuje wyniki do zmiennych obrabiarki (poprzez API CNC) celem wykorzystania w dalszych procesach.

Makra z kodami G

Makr Inspection Plus i SupaScan można używać do skanowania i pomiarów dotykowych.

Surface Reporter

Aplikacja wyświetlająca dane stanu powierzchni, wynik „W tolerancji/Poza tolerancją” i wartość Wt. Zainstalowana w urządzeniu z systemem operacyjnym Microsoft® Windows podłączonym do obrabiarki.

Następne kroki

Jeśli Twoim zdaniem system SupaScan jest właściwym rozwiązaniem, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.