Omiń nawigację

Sygnały niestandardowe

Oprogramowanie EZ-IO oferuje obsługę sygnałów wejściowych i wyjściowych do urządzeń zewnętrznych.

Niestandardowe wejścia i wyjścia w programach pomiarowych Equator™

Wbudowana funkcja sygnałów niestandardowych umożliwia dostosowanie cyfrowych WE/WY w celu bezpośredniego sterowania wejściami i wyjściami z poziomu programu DMIS. Oznacza to, że programista może skonfigurować system Equator tak, by współpracował bezpośrednio z urządzeniami zewnętrznymi, które są podłączone do interfejsu cyfrowych WE/WY EQ-IO.

Zautomatyzowane gniazdo ładowania z systemem Equator

Sygnały niestandardowe mają wiele zastosowań zależnie od wymogów systemu wytwarzania. Przykładowe zastosowania:

  • Lampki stanu informujące operatora o tym, że przedmiot jest kontrolowany, że sprawdzian Equator nie wykonuje inspekcji lub przedmiot jest w zakresie lub poza zakresem tolerancji (zaliczony/niezaliczony). Sekwencje włączania lampek, ich kolory i stan zależą od wymogów produkcji i procesu; można nimi sterować z poziomu programu DMIS.
  • Połączenie z obrabiarką w celu zastosowania korekcji offsetów narzędzia o ustawioną wcześniej niewielką wartość zaprogramowaną w sterowniku obrabiarki. Może to dotyczyć jednego lub wielu kontrolowanych cech na przedmiocie.
  • Alarmy dźwiękowe w celu zasygnalizowania inspekcji lub stanu przedmiotu.
  • Zasygnalizowanie systemowi załadunku zmiany orientacji przedmiotu tak, aby można było wykonać kolejną operację kontroli w tym samym programie DMIS.

Po skonfigurowaniu WE/WY w programie EZ-IO, w systemie MODUS można zaprogramować proste polecenia jednowierszowe, które umożliwią sprawdzanie stanu wejść lub zmianę stanu wyjść zależnie od wymogów zastosowania.