Omiń nawigację

System ballbar QC20-W

Systemy ballbar firmy Renishaw dominują na rynku od prawie 20 lat, a tę znakomitą tradycję kontynuuje bezprzewodowy system QC20-W ballbar.

Czym jest test ballbar firmy Renishaw?

System QC20-W typu ballbar

System QC20-W ballbar składa się z następujących elementów:

 • kinematyczny pręt kulowy zwany potocznie ballbar; (jest to teleskopowy czujnik położenia liniowego o bardzo wysokiej dokładności, wyposażony w precyzyjne kulki na obu końcach)
 • dwa precyzyjne mocowania magnetyczne: jeden z nich jest montowany na stole obrabiarki, a drugi zaś we wrzecionie.

Podczas użytkowania systemu, kulki czujnika posiadają kinematycznie ustalane położenia w gniazdach magnetycznych. Układ taki umożliwia wykonanie pomiarów względnych zmian promienia podczas realizacji interpolacji kołowej maszyny w wybranej płaszczyźnie.

Zebrane dane są przesyłane do komputera PC, gdzie oprogramowanie firmy Renishaw oblicza parametry całkowitej dokładności (kołowość, odchyłka kołowości) zgodnie z takimi międzynarodowymi standardami, jak ISO 230-4 i ANSI/ASME B5.54 lub własnymi raportami analizy firmy Renishaw. W raporcie wykorzystuje się analizę matematyczną do diagnozowania wielu indywidualnych błędów obrabiarki w oparciu o zbiór odczytów wielkości liniowych. Dane są wyświetlane w formacie graficznym lub liczbowym, pomagając i wspierając diagnostykę.

Więcej informacji na temat działania systemu ballbar można znaleźć w witrynie Na czym polegają testy wykonywane przy użyciu systemu ballbar.

Korzyści wynikające z testowania przy użyciu systemu ballbar

Testowanie przy użyciu systemu ballbar umożliwia prostą i szybką kontrolę parametrów pozycjonowania obrabiarek CNC zgodnie z uznawanymi normami międzynarodowymi (np. ISO, ANSI/ASME itd.). Umożliwia to ich użytkownikom testowanie i śledzenie parametrów tych maszyn oraz szybkie diagnozowanie problemów wymagających wykonania obsługi technicznej.  

 Regularne przeprowadzanie testów obrabiarek z użyciem systemu ballbar pomaga: 

 • zapewnić produkowanie na obrabiarkach CNC dokładnych przedmiotów, już za pierwszym razem,
 • zredukować czasy przestojów, ilość braków i koszty kontroli,
 • wykazać zgodność ze standardami parametrów stanu technicznego oraz zarządzania jakością,
 • realizować zapobiegawczą obsługę serwisową opartą na faktach.

W rozdziale Dlaczego warto stosować kinematyczny pręt typu ballbar QC20-W firmy Renishaw? można znaleźć informacje na temat korzyści wynikających z implementacji testów ballbar firmy Renishaw w procesach produkcyjnych.

System QC20-W ballbar — przegląd

System QC20-W korzysta z wieloletniego doświadczenia firmy Renishaw w zakresie wykonywania testów z użyciem pręta kinematycznego i oferuje znaczne korzyści dotyczące efektywności i eksploatacji:

 • Technologia bezprzewodowa Bluetooth zapewnia brak problemów związanych z operowaniem przewodami, testy przy zamkniętych drzwiach obrabiarki i redukcję prawdopodobieństwa uszkodzeń.
 • Nowy sprzęt i oprogramowanie umożliwiające wykonywanie testów „na łuku częściowym” (220°). Oferuje to zwiększoną elastyczność testowania, co obejmuje:
  • poprawione testowanie w osi Z (nie są wymagane niestandardowe zamocowania),
  • testy z ograniczeniem przesuwu w osi (zazwyczaj w osi Z na centrach obróbkowych oraz w osi X na tokarkach),
  • możliwość wykonywania testów w 3 płaszczyznach z jednego ustawienia, wykorzystywanie testów „na łuku częściowym” dla 2. z testów oraz prezentacja „analizy objętościowej”. 
 • Szybsze zbieranie danych dla udoskonalonej analizy wykorzystującej mały okrąg testowy oraz wysokie szybkości posuwów.
 • Udoskonalone oprogramowanie zawierające liczne nowe funkcje rozszerzonego testowania oraz zwiększoną łatwość użytkowania. 

Wydajność

Test wykonywany przez system QC20-W na łuku częściowym

Standardowy zestaw systemu QC20-W zawiera ballbar o długości 100 mm oraz drążki przedłużające o długościach 50, 150 i 300 mm. Zestawiając ballbar z różnymi kombinacjami przedłużaczy można wykonywać testy na okręgach o promieniu 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 lub 600 mm.

Zmieniona konstrukcja zamocowań kulek (obejmująca nowe podparcie i wydłużony słupek z gniazdem miseczkowym) umożliwia systemowi QC20-W przeprowadzenie dodatkowych testów na "łuku częściowym" 220° w płaszczyznach przechodzących przez oś centralnego podparcia obrotowego. Oznacza to, że można teraz wykonywać testy z użyciem ballbar w trzech ortogonalnych płaszczyznach bez potrzeby zmiany położenia centralnego podparcia obrotowego, co przyspiesza testowanie (w razie przeprowadzania testów „na łuku częściowym” o promieniu większym niż 150 mm, wymagane jest zamocowanie niestandardowe).

Wyniki można teraz wykorzystywać w nowej funkcji raportu — „analizie objętościowej” (patrz oprogramowanie Ballbar 20) — mając gwarancję, że wszystkie dane były zbierane względem tego samego punktu.

Kinematycznego pręta kulowego QC20-W można używać wraz z Ballbar Trace — nowym oprogramowaniem przeznaczonym do zbierania danych w dziedzinie czasu. Elastyczność programu Ballbar Trace umożliwia użycie systemu QC20-W w wielu nowych zastosowaniach, w tym do weryfikowania parametrów w 5 osiach przy użyciu kinematycznego pręta kulowego (zgodnie z normą ISO 10791-6) oraz monitorowania statycznego. Nowe oprogramowanie jest bezpłatne dla wszystkich dotychczasowych użytkowników system QC20-W.

Zawartość zestawu

Zestaw systemu bezprzewodowego QC20-W ballbar

Standardowy zestaw systemu QC20-W jest dostarczany w odpornej walizce transportowej, która zawiera system bezprzewodowy QC20-W ballbar, baterię, zamocowania umieszczane na wrzecionie i na stole (punkty podparcia obrotowego), drążki przedłużające o długościach 50 mm, 150 mm i 300 mm (umożliwiające testowanie z różnymi średnicami okręgów) oraz narzędzia. 

Pakiet oprogramowania Ballbar 20 z podręcznikiem są dostarczane na jednym dysku CD, a wideo „Rozpoczęcie pracy” na osobnym dysku DVD.

Dołączany jest również kalibrator do zastosowań zaawansowanych. (Umożliwia on dokonywanie odczytów bezwzględnych błędów skali oraz stanowi poręczne narzędzie do kontroli nominalnej poprawności odczytów ballbar).

DVD "Rozpoczęcie pracy z systemem QC20-W ballbar"

Zestaw zawiera także certyfikaty kalibracji w pełni zgodnej ze standardami dla ballbar’a i kalibratora oraz etykiety atestacji do przedstawiania wyników testu na obrabiarce.

Każdy zestaw systemu QC20-W zawiera płytę DVD „Rozpoczęcie pracy z systemem QC20-W ballbar”, która jest wprowadzeniem do systemu. Płyta wyjaśnia krok po kroku urządzenie, jego ustawienia i instalację, a także sposób używania i wykonywania oraz analizy testów. Płyta DVD jest bezpłatna i dostępna w lokalnym biurze firmy Renishaw; film można też obejrzeć w witrynie ze szkoleniowymi filmami wideo.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe

System QC20-W ballbar można udoskonalić, wyposażając go w szereg akcesoriów.

 • Stosując dodatkowe drążki przedłużające możliwe jest wykonywanie testów na okręgach o promieniu do 1350 mm.
 • Zestaw do testu na małym okręgu umożliwia przeprowadzenie testu na okręgu o promieniu 50 mm. 
 • Testowanie można także przeprowadzać na maszynach z dwiema osiami — stosując przystawkę VTL — oraz na wielu tokarkach — stosując zestaw akcesoriów dla tokarek. 

Dzięki tym wszystkim opcjom oraz elastyczności stosowania różnych szybkości posuwu, system QC20-W wykazuje bardzo wszechstronne możliwości testowania.