Omiń nawigację

System kompensacji kwadraturowej czasu rzeczywistego RCU10

Systemy kompensacji kwadraturowej położenia działające w czasie rzeczywistym.

Zespół kompensatora RCU10 oraz czujniki

Gdy jakikolwiek laserowy system interferometryczny jest używany w niepróżniowym zastosowaniu, konieczna jest jakaś forma kompensacji wpływu środowiska dla utrzymania dokładności w zmiennych warunkach środowiskowych. Jest tak, ponieważ działanie systemu interferometrycznego zależy od długości fali światła lasera, która to wartość zmienia się nieco w zależności od współczynnika załamania światła w powietrzu, przez które przenika światło lasera.

Zmiany parametrów otoczenia rzędu ±1°C temperatury powietrza, ±3,3 mbar ciśnienia powietrza lub 50% różnica wilgotności względnej spowoduje zmianę długości fali lasera o 1 ppm, a także uzyskiwanych wyników.

Parametry wejściowe i wyjściowe zespołu RCU10 konfiguruje się w programie Renishaw Configuration Software (RCU-CS). Można go pobrać, korzystając z łącza w dolnej części tej strony.

Właściwości i korzyści

  • Dokładność — kompensacja współczynnika załamania światła przy użyciu czujników ciśnienia i temperatury powietrza, poprawia dokładność do zakresu ±1 ppm.
  • Poprawa produktywności — kompensacja rozszerzalności cieplnej przedmiotu obrabianego oraz struktur obrabiarki z wykorzystaniem czujników temperatury materiału radykalnie poprawia powtarzalność procesu.
  • Elastyczność — zespołu RCU10 można użyć do kompensacji z wieloma innymi, enkoderami laserowymi i liniałami, które dostarczają cyfrowego, kwadraturowego sygnału sprzężenia zwrotnego.

Konfigurowanie systemów RCU10

Podczas definiowania systemu RCU10 należy rozważyć następujące opcje:

  • Zespoły kompensacji RCU10, dostępne z integralnym czujnikiem ciśnienia powietrza lub bez niego (odpowiednio RCU10-PX-XX i RCU10-XX-XX)
  • W przypadku systemów wieloosiowych, poprzez szybkie łącze komunikacji szeregowej można przyłączyć maksymalnie sześć zespołów RCU10. Gdy jest wykorzystywany jako część systemu wieloosiowego, potrzebny jest tylko jeden zespół RCU10-PX-XX.
  • czujniki temperatury powietrza,
  • czujniki temperatury materiału.

Aby określić numer katalogowy systemu kompensacji wymaganego w danym zastosowaniu, należy wprowadzić wymagania do szarych pól generatora numeru katalogowego RCU10. Program automatycznie obliczy numer katalogowy potrzebnego systemu, który można wykorzystać w zgłoszeniu wniosku o wycenę lub przy składaniu zamówienia.

Dane techniczne

WłaściwościKompensacja współczynnika załamania światła
kompensacja rozszerzalności cieplnej materiału
Dokładność±1 ppm
Format danychCyfrowy kwadraturowy RS422
Sygnał analogowy — sygnał sinus / kosinus 1 Vpp
RozdzielczośćCyfrowy — zmienny do 10 nm
Analogowy — zmienny do 20 µm
Prędkośćdo 5 m/s

* Plus większa wartość z 3 impulsów wejściowych i 1 impulsu wyjściowego oraz dodatkowy błąd zależny od prędkości w przypadku niektórych sygnałów analogowych.

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe

Ponadto dostępna jest pewna liczba opcjonalnych elementów wyposażenia dodatkowego przeznaczonych do stosowania zespołem kompensacji kwadraturowej czasu rzeczywistego RCU10.
A-8014-0670Złącze przejściowe standardu szeregowego / standardu USB
RCU10-DB-XXSkrzynka rozdzielcza do czujników
RCU10-AC-X5Wzmocniony kabel czujnika (długość 5 m)
RCU10-AT-XXPrzetwornik temperatury powietrza
RCU10-MT-XXPrzetwornik temperatury materiału
Kup przez Internet

Pobierz oprogramowanie

  • Software download: RCU CS v2.0.5 [en]

    RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.

Informacje o produkcie