Omiń nawigację

System magazynka dla REVO

RCP TC-2, RCP TC-3 i RCP2 zapewniają elastyczną, automatyczną i szybką wymianę pomiędzy sondami REVO® i talerzykami.

System magazynu wymiany sond REVO ma zapewniać automatyczną wymianę sond REVO i układów trzpieni pomiarowych. Podstawowym celem tego systemu jest poprawa elastyczności dzięki możliwości używania i przechowywania dłuższych trzpieni pomiarowych oraz dużych układów trzpieni typu gwiazda.

Aby zapewnić optymalne parametry pomiaru, sondy REVO i układy trzpieni pomiarowych powinny być wymieniane automatycznie przy użyciu portów wymiany REVO (RCP TC-2, RCP TC-3 i RCP2) oraz magazynu wymiany (FCR25). Porty te są zainstalowane na modułowym systemie magazynka (MRS).

RCP TC-2

RCP TC-2 jest zasilanym portem wymiany przeznaczonym do stosowania z sondami REVO (RSP2 i RSP3-#). Port utrzymuje sondę w temperaturze roboczej, zachowując parametry metrologiczne systemu po wymianie sondy.

RCP TC-3

RCP TC-3 jest zasilanym portem magazynka przeznaczonym do stosowania z sondami RSP3-6 i SFP2.

RCP2

RCP2 jest pasywnym portem stosowanym do talerzyków RSH oraz trzpieni SFS-#.

Obraz RCPTC dla strony internetowej
RCP TC-3 — obraz
RCP

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Powiązane tematy...

Przeglądasz aktualnie porty wymiany REVO. Możesz też dowiedzieć się więcej na temat systemu magazynka MRS2