Omiń nawigację

System QC20 ballbar

Standard przemysłowy w zakresie szybkiej, łatwej i efektywnej oceny stanu technicznego obrabiarek.

Testowanie przy użyciu systemu ballbar QC20 oferuje znaczące korzyści w zakresie wydajności i eksploatacji.

Testowanie przy użyciu systemu ballbar umożliwia prostą i szybką kontrolę parametrów pozycjonowania obrabiarek CNC zgodnie z uznawanymi normami międzynarodowymi (np. ISO, ANSI/ASME itd.). Umożliwia to ich użytkownikom testowanie i śledzenie stanu obrabiarek, a także szybkie diagnozowanie problemów wymagających wykonania obsługi technicznej. Identyfikuje również źródła błędów, które je generują.

Regularne przeprowadzanie testów obrabiarek z użyciem systemu QC20 ballbar pomaga:

 • zapewnić produkowanie na obrabiarkach CNC dokładnych przedmiotów, już za pierwszym razem,
 • zredukować czasy przestojów, ilość braków i koszty kontroli,
 • wykazać zgodność ze standardami parametrów stanu technicznego oraz zarządzania jakością,
 • realizować zapobiegawczą obsługę serwisową opartą na faktach.

Dlaczego warto stosować system QC20 ballbar firmy Renishaw?

Poznanie parametrów roboczych obrabiarki jeszcze przed produkcją części pozwala na zminimalizowanie liczby braków i czasu przestoju. Dzięki temu produkuje się części o wysokiej jakości przy zachowaniu dużej wydajności i jednoczesnych niskich kosztach wytwarzania. O to właśnie chodzi w tzw. odchudzonej produkcji (lean manufacturing) — większą wartość dla klienta.

Nemcomed (USA)

Czym jest system QC20 ballbar?

System QC20-W typu ballbar

System QC20 ballbar składa się z następujących elementów:

 • pręt QC20-W zwany potocznie ballbar (jest to teleskopowy czujnik położenia liniowego o bardzo wysokiej dokładności, wyposażony w precyzyjne kulki na obu końcach)
 • dwa precyzyjne mocowania magnetyczne: jeden z nich jest montowany na stole obrabiarki, a drugi zaś we wrzecionie.

Podczas użytkowania systemu, kulki czujnika mają kinematycznie ustalane położenia w gniazdach magnetycznych. Układ taki umożliwia wykonanie pomiarów względnych zmian promienia podczas realizacji interpolacji kołowej maszyny w wybranej płaszczyźnie.

Oprogramowanie Ballbar 20 oblicza parametry całkowitej dokładności pozycjonowania zebranych danych (okrągłość, odchyłka okrągłości) zgodnie z międzynarodowymi normami lub własnymi raportami analizy. W raporcie wykorzystuje się analizę matematyczną do diagnozowania wielu indywidualnych błędów obrabiarki w oparciu o zbiór odczytów wielkości liniowych. Dane są wyświetlane w formacie graficznym lub liczbowym, pomagając i wspierając diagnostykę.

Korzyści wynikające z testowania przy użyciu systemu ballbar

 • Technologia bezprzewodowa Bluetooth zapewnia brak problemów związanych z operowaniem przewodami, testy przy zamkniętych drzwiach obrabiarki i redukcję prawdopodobieństwa uszkodzeń.
 • Sprzęt i oprogramowanie umożliwiające wykonywanie testów „na łuku częściowym” (220). Oferuje to zwiększoną elastyczność testowania:
  • Poprawione testowanie w osi Z (nie są wymagane niestandardowe zamocowania).
  • Testy z ograniczeniem przesuwu w osi (zazwyczaj w osi Z na centrach obróbkowych oraz w osi X na tokarkach).
  • Możliwość wykonywania testów w 3 płaszczyznach z jednego zamocowania, wykorzystywanie testów „na łuku częściowym” dla 2 z testów oraz prezentacja „analizy wolumetrycznej”.
 • Szybsze zbieranie danych w celu udoskonalonej analizy wykorzystującej mały okrąg testowy oraz wysokie szybkości posuwów.
 • Udoskonalone oprogramowanie Ballbar 20 zawierające funkcje rozszerzonego testowania i szczegółowych raportów w celu diagnozowania błędów obrabiarki.

Dowiedz się więcej o diagnostyce obrabiarki z użyciem systemu ballbar

Możliwości testowania

Zestaw QC20 ballbar zawiera o zespół pręta o długości 100 mm oraz adaptery o długościach 50, 150 i 300 mm. Zestawiając ballbar z różnymi kombinacjami przedłużaczy, można wykonywać testy na okręgach o promieniu 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 lub 600 mm. Stosując dodatkowe drążki przedłużające możliwe jest wykonywanie testów na okręgach o promieniu do 1350 mm.

Konstrukcja mocowania kulek systemu QC20 umożliwia przeprowadzenie dodatkowych testów na „łuku częściowym” 220° w płaszczyznach przechodzących przez oś podparcia środka obrotu. Pozwala to na szybkie wykonywanie testów ballbar w trzech ortogonalnych płaszczyznach bez potrzeby zmiany podparcia środka obrotu. W przypadku przeprowadzania testów na „łuku częściowym” o promieniu większym niż 150 mm konieczne jest użycie niestandardowego zamocowania.

Kalibrator ballbar pozwala na udoskonaloną analizę. Umożliwia dokonywanie odczytów bezwzględnych błędów skali oraz jest szybkim narzędziem do kontroli nominalnej poprawności odczytów ballbar.

Wyniki testu ballbar można teraz wykorzystywać w funkcji raportu — „analizie wolumetrycznej” (patrz oprogramowanie Ballbar 20) — mając gwarancję, że wszystkie dane były zbierane względem tego samego punktu.

Systemu QC20 ballbar można używać wraz z Ballbar Trace — oprogramowaniem przeznaczonym do zbierania danych w dziedzinie czasu. Zapewnia to większą elastyczność w wielu nowych zastosowaniach, w tym do weryfikowania parametrów 5-osiowych przy użyciu systemu ballbar (zgodnie z normą ISO 10791-6) oraz monitorowania statycznego.