Omiń nawigację

System WIPS (Wireless Intuitive Probing System) firmy Haas

Skrócenie czasu ustawiania przy użyciu systemu WIPS firmy Haas

System WIPS firmy Haas prowadzi operatora przez proces konfigurowania obróbki za pomocą łatwych w użyciu szablonów. System WIPS umożliwia definiowanie współrzędnych offsetu roboczego, offsetu długości narzędzia oraz przeprowadzania kontroli w trakcie procesu w programie.

W skład systemu WIPS wchodzą:

Sonda OMP40-2 z transmisją optyczną

Do sprawdzania i ustawiania przedmiotu obrabianego na małych i średnich centrach obróbkowych oraz małych obrabiarkach wielozadaniowych.

  • Wielofunkcyjne zastosowania sond
  • Niezawodna, modulowana transmisja optyczna
  • Niezrównana wydajność oznacza mniej braków i wyższe zyski

System 3D OTS do ustawiania narzędzi z sondą elektrostykową

Do pomiaru i wykrywania uszkodzonych narzędzi na małych i średnich centrach obróbkowych.

  • Szybki pomiar długości i średnicy narzędzia
  • Bezprzewodowa konstrukcja zapewnia nieograniczone przemieszczenia
  • Możliwość ustawienia kierunku modułu transmisji optycznej w podczerwieni

OMI-2H

OMI-2H to połączenie odbiornika optycznego oraz interfejsu obrabiarki, który jest przeznaczony do montażu w przestrzeni roboczej obrabiarki.

System HAAS WIPS

Aby znaleźć więcej informacji na temat każdego z tych produktów, patrz poniższe przewodniki.

Instrukcje instalacji i skrócone przewodniki uruchomienia