Omiń nawigację

Systemy modułowe

Modułowe systemy optyczne i radiowe.

Umożliwienie kontrolowania normalnie niedostępnych elementów.

Są zgodne z istniejącymi odbiornikami optycznymi firmy Renishaw.

Charakteryzują się wyjątkową odporność na zakłócenia świetlne.

Systemy modułowe firmy Renishaw zapewniają dostęp do takich elementów w celu kontroli lub ustawiania przedmiotu obrabianego, które normalnie byłyby niedostępne dla sondy standardowej. Firma Renishaw oferuje obszerny asortyment przystawek, łączników przedłużających oraz trzpieni pomiarowych, które pozwalają na dostosowanie się do najbardziej wymagających zastosowań pomiarowych.

Modułowe systemy radiowe RMP40M i RMP60M

Systemy modułowe RMP40M i RMP60M w połączeniu z radiową, sekwencyjną zmianą częstotliwości (FHSS) umożliwiają kontrolę takich elementów przedmiotu obrabianego, które byłyby normalnie niedostępne. Transmisja FHSS jest szczególnie korzystna w maszynach o 5 i więcej osiach, gdzie nie zawsze można zachować niezakłócone pole widzenia pomiędzy sondą inspekcyjną oraz interfejsem.

Do regionów, w których zatwierdzono transmisję radiową, należą: Chiny, Europa (wszystkie kraje Unii Europejskiej), Japonia i Stany Zjednoczone. Aby uzyskać informacje na temat innych regionów, prosimy o kontakt z firmą Renishaw.

Właściwości i korzyści

 • Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
 • Bezpieczna transmisja radiowa z sekwencyjną zmianą częstotliwości (FHSS)
 • Powszechnie uznawane pasmo 2,4 GHz — odpowiadające wymaganiom przepisów dotyczących transmisji radiowych na wszystkich głównych rynkach.
 • Szeroki asortyment przystawek i łączników przedłużających zapewnia dostęp do większej ilości elementów przedmiotu obrabianego
 • Powtarzalność od 1 µm do 2 µm 2σ (zależnie od sondy).

Modułowe systemy optyczne OMP40M i OMP60M

Sondy OMP40M i OMP60M umożliwiają pomiary elementów przedmiotu obrabianego, które byłyby niedostępne dla sondy standardowej. Obie te sondy umożliwiają instalowanie przystawek, łączników przedłużających oraz sond stykowych LP2 firmy Renishaw.

Systemy modułowe są zgodne z wszystkimi istniejącymi odbiornikami optycznymi firmy Renishaw, co pozwala na łatwe rozbudowanie istniejących instalacji. W połączeniu z najnowszym interfejsem transmisji modulowanej systemy modułowe zapewnia wyjątkową odporność na zakłócenia świetlne.

Właściwości i korzyści

 • Sprawdzona konstrukcja kinematyczna.
 • Wyjątkowa odporność na zakłócenia świetlne dzięki transmisji modulowanej.
 • Przestrzeń robocza transmisji 360°.
 • Szeroki asortyment przystawek i łączników przedłużających zapewnia dostęp do większej ilości elementów przedmiotu obrabianego
 • Powtarzalność od 1 µm do 2 µm (zależnie od sondy).

Systemy modułowe

Interfejs

Zgodne interfejsy / zespoły transmisji do:

Systemy optyczne — OMI-2, OMI-2T, OMI-2C lub OSI / OMM-2
Systemy radiowe — RMI, RMI-Q

Certyfikaty zgodności produktu można znaleźć w naszej bibliotece pomocy technicznej.

Informacje pomocnicze

Opcje oprogramowania pomiarowego

Do programowania procedur pomiarowych do ustawiania przedmiotu obrabianego oraz inspekcji na centrach obróbkowych CNC można użyć poniższych pakietów oprogramowania.

 • GoProbe — pakiet dla początkujących – do prostych procedur bazowania przedmiotu obrabianego i narzędzi.
 • Inspection Plus — zintegrowany pakiet cykli inspekcyjnych obejmujący pomiary wektorowe.
 • Productivity+™ Active Editor Pro — pakiet oprogramowania z graficznym interfejsem użytkownika, przeznaczony dla komputerów, umożliwiający użytkownikowi wybieranie cech bezpośrednio z importowanego modelu z systemu CAD.

Informacje pomocnicze

Dowiedz się więcej

Zalety Renishaw

Cieszymy się doskonałą reputacją wśród naszych klientów i oferujemy im silne wsparcie poprzez sieć ponad 70 biur serwisowych i pomocy technicznej na całym świecie.

Skorzystaj z pomocy technicznej, szkoleń i doradztwa. Kupuj części zamienne i akcesoria w naszym dobrze zaopatrzonym sklepie internetowym.