Omiń nawigację

Sześć stopni swobody (6DoF) w pigułce

Czym jest system 6DoF?

Każda maszyna, obrabiarka lub system kinematyczny wykazuje różnice między zaprojektowanymi a rzeczywistymi torami ruchu. W wielu wypadkach zaplanowany ruch polega na przemieszczeniu wzdłuż idealnej prostej aż do osiągnięcia dokładnej odległości.

W praktyce ruch liniowy jest obarczony sześcioma różnymi typami błędu. Są to:

  • liniowy
  • prostoliniowość pozioma
  • prostoliniowość pionowa
  • odchylenie w pionie
  • odchylenie w poziomie
  • obrót

W systemach z więcej niż jednym torem ruchu liniowego (np. trójosiowa obrabiarka CNC) te sześć typów błędu sumuje się, tworząc całkowity błąd ruchu.

Dokładność ruchu liniowego podczas produkcji i po jej zakończeniu ma zasadnicze znaczenie w każdym procesie. W tradycyjnym podejściu podczas produkcji skupiano się na pomiarze, kontroli i korygowaniu błędu liniowego w torze ruchu liniowego.

I choć możliwe było całkowite wyeliminowanie błędu liniowego, nadal występowały pozostałe typy błędów, gdy porównało się zaplanowany ruch z rzeczywistym. Nowoczesna produkcja wiąże się z coraz wyższą dokładnością. W związku z tym coraz ważniejszy jest pomiarów błędów we wszystkich sześciu stopniach swobody.

Dowiedz się więcej na temat naszych rozwiązań

Kalibrator wieloosiowy XM-60 firmy Renishaw umożliwia skokową zmianę dokładności podczas pomiarów sześciu stopni swobody (6DoF), umożliwiając użytkownikom jednoczesny i bezpośredni pomiar wszystkich sześciu błędów w dowolnej orientacji toru ruchu. Dzięki temu proces pomiaru 6DoF jest bardzo szybki i łatwy.

Systemy pomiarowe XM-60 i XM-600

Poza systemem XM-60, firma Renishaw oferuje też dodatkowe rozwiązania do pomiaru błędów w wielu stopniach swobody.

Sprzęt do kalibracji