Omiń nawigację

Technologia sondy inspekcyjnej

Sondy inspekcyjne firmy Renishaw są określane jako kinematyczne albo tensometryczne. W sondach tensometrycznych zastosowano opatentowaną technologię RENGAGE firmy Renishaw.

Technologia sondy inspekcyjnej

Sondy kinematyczne

Sondy kinematyczne zawierają obciążany sprężyną układ zamocowania kinematycznego drążków i kulek pozycjonujących trzpień pomiarowy, co zapewnia doskonałą powtarzalność.

W obwodzie elektrycznym znajduje się rezystancja. W miarę wzrostu siły nacisku na trzpień pomiarowy rośnie również rezystancja, aż do osiągnięcia progowej wartości wyzwalania i wtedy zostaje wygenerowany sygnał wyzwolenia.

Możliwości

  • Źródłem powtarzalności 1 µm 2σ jest podstawowy kinematyczny, rezystancyjny przełącznik elektryczny
  • Obszerna gama opcji rozmiarów i transmisji bezprzewodowej
  • Uniwersalne, odporne produkty będące standardem w branży metrologicznej

Sondy tensometryczne RENGAGE™

W sondach tensometrycznych zachowano układ zamocowania kinematycznego rezystancyjnych sond kinematycznych, lecz do pomiaru siły zetknięcia, działającej na trzpień pomiarowy i wygenerowania sygnału wyzwolenia wykorzystano szereg czujników tensometrycznych.

Możliwości

  • powtarzalność 0,25 µm 2σ najlepsza w klasie
  • submikronowa zmienność przełączania 2D i 3D
  • detekcja półprzewodnikowa zapewnia odporność i wydłużoną trwałość
  • Aktywna filtracja fałszywych wyzwoleń
  • Szybkie, ponowne orientowanie w wielu osiach
  • przydatność do stosowania z długimi trzpieniami pomiarowymi

Aby uzyskać więcej informacji o technologii pomiarowej, przejdź do sekcji Więcej informacji lub
(TE411) Innowacje w zakresie technologii sond elektrostykowych.