Omiń nawigację

Tworzenie atmosfery gazu obojętnego

Unikatowe tworzenie atmosfery gazu obojętnego pozwala na uzyskanie środowiska produkcji o wysokiej jakości.

Czym jest atmosfera gazu obojętnego i dlaczego jest tak ważna?

Termin „obojętny” oznacza „atmosferę chemicznie obojętną”. Pozwala ona na stapianie złoża proszku metalu bez ryzyka zanieczyszczenia gazami reaktywnymi występującymi w powietrzu, jak np. tlen czy dwutlenek węgla. W systemach wytwarzania przyrostowego firmy Renishaw do wytworzenia atmosfery gazu obojętnego stosuje się argon, ponieważ jest gazem zarówno obojętnym, jak i występującym w dużej ilości w atmosferze.

Atmosfera gazu obojętnego jest bardzo ważna w wypadku procesu złoża proszku metalu, ponieważ daje pewność, że produkowane części metalowe nie ulegną zanieczyszczeniu przez molekuły powietrza, które mogą zmienić chemiczne i fizyczne właściwości gotowych części.

Technologia wiodąca w swojej klasie

Schemat tworzenia atmosfery gazu obojętnego Wykres tworzenia atmosfery gazu obojętnego

Systemy wytwarzania przyrostowego firmy Renishaw są wyjątkowe pod względem tworzenia atmosfery gazu obojętnego. Najpierw tworzy się próżnię poprzez usunięcie całego powietrza i wilgoci z komory. Po ukończeniu tego procesu wypełnia się komorę 600 litrami argonu o wysokiej czystości.

W trakcie procesu produkcji zawsze utrzymuje się atmosferę na poziomie < 1000 ppm (0,1%) tlenu, a w razie potrzeby można uzyskać poniżej 100 ppm (0,01%) tlenu dla metali reaktywnych, jak tytan. 

W systemie AM250 stosuje się względnie niski przepływ gazu <30 litrów/godzinę. Oznacza to, że opłaca się produkować części z wszystkich materiałów przy użyciu argonu zamiast stosować N2 jako tańszą alternatywę dla metali niereaktywnych.

Na wykresie po prawej przedstawiono porównanie czasu potrzebnego do wytworzenia atmosfery gazu obojętnego przy użyciu technologii próżniowej firmy Renishaw oraz argonu do techniki wypełniania komory próżniowej azotem lub argonem.