Omiń nawigację

Wykorzystujący przełomową technologię, stykowy system skanujący firmy Renishaw otwiera zupełnie nowe możliwości kontroli procesów produkcji na obrabiarkach CNC

Firma Renishaw zapowiedziała na jesień 2013 roku wprowadzenie na rynek stykowego, szybkiego systemu skanującego SPRINT™ dla obrabiarek CNC.

10 czerwca 2013

Zastosowanie systemu SPRINT™ do skanowania łopatki turbiny

Renishaw, globalna firma o profilu technicznym, zapowiedziała na jesień 2013 roku wprowadzenie na rynek stykowego, szybkiego systemu skanującego SPRINT™ dla obrabiarek CNC.

System SPRINT jest wyposażony w technologię skanowania nowej generacji, która zapewnia wyraźny wzrost korzyści z kontroli procesu produkcji, umożliwiając szybkie i dokładne zbieranie danych o kształcie i profilu, zarówno dla pryzmatycznych, jak i złożonych przedmiotów 3D.

Dzięki współpracy firmy Renishaw z najważniejszymi przedsiębiorstwami w kluczowych sektorach przemysłu, obrabiarkowy system skanujący SPRINT został tak zaprojektowany, aby zapewniać rewolucyjną zmianę możliwości procesów wytwarzania na obrabiarkach CNC o wysokiej wartości.

W przypadku wytwarzania łopatek (np. turbin), system SPRINT zapewnia niezrównane możliwości w zastosowaniach do regeneracji krawędzi łopatek oraz sprawdzania zamków łopatek. Wysoka szybkość pomiaru przekrojów łopatki, sprzężona z wysoką integralnością danych (nawet na krawędziach natarcia i spływu), zapewnia wskazanie rzeczywistego stanu przedmiotu, co prowadzi do możliwości obróbki adaptacyjnej. Wynikiem takich zautomatyzowanych procedur jak przygotowanie, ustawienie łopatki, skanowanie łopatki oraz zbieranie danych jest znaczna poprawa dokładności i skrócenie czasów cykli w porównaniu z systemami elektrostykowymi.

Sonda OSP60 SPRINT™

W przypadku zastosowań obróbki wielozadaniowej, obrabiarkowy system skanujący SPRINT oferuje użytkownikom całkowicie nowe możliwości kontroli procesów, w tym wyjątkowo powtarzalne cykle pomiaru średnic. Dzięki stosowaniu porównania z przedmiotem wzorcowym, system SPRINT zapewnia “aktywną” kontrolę, umożliwiając zautomatyzowanie procesów pomiarów i skrawania dla zapewnienia dokładności obróbki dużych przedmiotów. Wynikiem wykorzystania tej możliwości może być automatyczna kontrola średnic dla tolerancji w zakresie kilku mikronów. Takie funkcje pomiarowe jak pomiar bicia przedmiotu, ustawienia osi i pomiar błędu kołowości obrabiarki, również służą znacznej poprawie możliwości produkcyjnych obrabiarek wielozadaniowych.

Funkcje dodatkowe oferowane przez system SPRINT umożliwiają szybkie uzyskanie informacji o stanie osi liniowych i obrotowych obrabiarki CNC w ciągu kilku sekund, co pozwala na wdrożenie warunków codziennego monitorowania obrabiarki z niewielkim udziałem lub nawet bez udziału operatora.

Każde zastosowanie systemu SPRINT umożliwia i wspiera pakiet programowy, dedykowany dla konkretnego zadania przemysłowego, na przykład pakiet oprogramowania SPRINT dla łopatek. Taki zestaw oprogramowania obejmuje narzędzia analizy danych na obrabiarce, które uruchamiają się automatyczne podczas cyklu i dostarczają zwrotnych informacji pomiarowych dla procesu obróbki CNC.

Podstawę systemu SPRINT stanowi rewolucyjna sonda skanująca OSP60. Sonda OSP60 jest wyposażona w czujnik analogowy o rozdzielczości 0,1 μm w trzech wymiarach, co zapewnia wyjątkową dokładność i możliwość rozpoznania kształtu obrabianego przedmiotu. Technologia czujnika w sondzie zapewnia ciągły sygnał wyjściowy odchylenia trzepienia, który w połączeniu z pozycją w układzie współrzędnych obrabiarki pozwala określić rzeczywiste położenie powierzchni przedmiotu. Dzięki wykonywaniu w ciągu jednej sekundy pomiarów 1000 rzeczywistych punktów w 3D, wspaniałe możliwości analityczne systemu zapewniają wiele możliwości zastosowań, sprawdzania, obróbki adaptacyjnej przedmiotu obrabianego oraz kontroli procesu na obrabiarce z równoczesną optymalizacją wykorzystania maszyny i czasów cykli. Ta nowa technologia skanowania umożliwia udoskonalenie metod kontroli procesu produkcyjnego, które z użyciem innych metod pomiarowych nie było wcześniej możliwe.

Równolegle z nadzwyczaj szybkimi i dokładnymi pomiarami 3D, system skanujący SPRINT został zaprojektowany, aby ułatwiać zautomatyzowaną kontrolę procesów bez interwencji operatora.

System SPRINT, wykorzystujący wiele opatentowanych technologii, umożliwia szybkie i dokładne zbieranie danych z powierzchni 3D dzięki rozbudowanej kompensacji statycznych i dynamicznych błędów przestrzennych, które często są związane z bardzo szybkimi przemieszczeniami maszyny.

System SPRINT jest przełomowym narzędziem o wysokiej szybkości i dokładności z wyjątkową gamą potencjalnych zastosowań, umożliwiającym realizację szerokiej gamy pomiarów i wdrożenie metod kontroli procesu produkcyjnego, redukując liczbę poprawek i części dopuszczonych warunkowo, z równoczesnym zwiększeniem wydajności obrabiarki poprzez skrócenie czasów cykli pomiarowych.

Pliki do pobrania

Renishaw posiada prawa autorskie do wszystkich ilustracji i tekstów

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje wiadomości

Zarejestruj się, aby regularnie otrzymywać aktualizacje wiadomości od Renishaw.