Omiń nawigację

Wysoka wydajność, platforma multisensoryczna

REVO® i RSP2

RSP2 jest lekką sondą pomiarową przeznaczoną specjalnie do systemów REVO. Umożliwia skanowanie dwuwymiarowe oraz trójwymiarowe pomiary elektrostykowe. Sondy RSP2 można używać z różnymi trzpieniami pomiarowymi o zasięgu roboczym od 175 mm do 500 mm.

REVO oraz RSP3 i RSP3-6

RSP3 i RSP3-6 dodają do systemu REVO w możliwości skanowania 3D oraz użycia bocznych trzpieni pomiarowych.

Rodzina sond RSP3 pozwala na stosowanie trzpieni pomiarowych o różnych długościach. Sonda RSP3-6 umożliwia kontrolowanie elementów znajdujących się głęboko w otworach.

Bezdotykowa sonda wizyjna REVO oraz RVP

Zastosowanie sondy RVP w systemie multisensorycznym REVO umożliwia wykonanie pomiaru bezdotykowego. W niektórych zastosowaniach pomiar bezdotykowy wykazuje pewne zalety w porównaniu z tradycyjnymi technikami dotykowymi.

Sonda REVO i SFP2 do pomiarów chropowatości powierzchni

Funkcja automatycznej kontroli chropowatości powierzchni przez sondę SFP2 pozwala na uzyskanie znaczących oszczędności czasu, zmniejszenie liczby operacji związanych z przenoszeniem przedmiotów i większą rentowność inwestycji w maszynę współrzędnościową. System REVO pozwala na zintegrowanie kontroli jakości wykończenia powierzchni ze skanowaniem przedmiotów na maszynie współrzędnościowej.

Skaner RFP 3D o świetle strukturalnym

Dzięki sondzie REVO RFP pomiar z wykorzystaniem światła strukturalnego jest integralną częścią procedury pomiarowej na maszynie współrzędnościowej. Sonda RFP jest przeznaczona do kontrolowania powierzchni o dowolnym kształcie i złożonej geometrii. Bardzo szybko dostarcza dane dotyczące powierzchni o wysokiej gęstości punktów.

Maszyny współrzędnościowe 3-osiowe i 5-osiowe — porównanie technologii

Będąc ekspertem w dziedzinie metrologii, firma Renishaw opracowała unikatową technologię 5-osiowych maszyn współrzędnościowych, która synchronizuje przemieszczenia osi X, Y i Z maszyny oraz dwóch osi głowicy pomiarowej. Zamiast przejeżdżania całą maszyną z dużą prędkością wykonuje ona płynny i ciągły ruch, a jednocześnie głowica pomiarowa wykonuje swoje zadania.

Technologia 5-osiowych maszyn współrzędnościowych firmy Renishaw jest dostępna jako część systemu elektrostykowego PH20, jak również jako system multisensoryczny REVO, który oferuje pomiary bezdotykowe, szybkie skanowanie dotykowe oraz możliwość pomiaru jakości chropowatości powierzchni na jednej platformie.

Przegląd funkcji technicznych 5-osiowego systemu multisensorycznego REVO

Inaczej niż w przypadku tradycyjnych metod pomiarowych w maszynach współrzędnościowych, 5-osiowy system pomiarowy REVO synchronizuje przemieszczenia osi maszyny współrzędnościowej i głowicy pomiarowej w celu zminimalizowania dynamicznych błędów maszyny przy bardzo wysokich prędkościach pomiarowych.

Pomiar w tej technologii realizowany jest głównie za pomocą ruchu głowicy, podczas gdy portal maszyny nie przemieszcza się lub porusza się z niewielką prędkością. Zastosowanie sondy pomiarowej z elastyczną końcówką pomiarową dodatkowo wpływa na wzrost dokładności i polepszenie parametrów całego systemu pomiarowego.