Omiń nawigację

Wytwarzanie przyrostowe — produktywność bez kompromisów na targach EMO Hannover 2019

piątek, 17 maja 2019 r.

Renishaw, globalna firma z branży technologii metrologicznych, przedstawi sprzęt i oprogramowanie do wytwarzania przyrostowego (AM) na targach EMO Hanower 2019 w Niemczech, które odbędą się od 16 do 21 września.

Na stoisku poświęconym technologii AM w hali 9 Renishaw zademonstruje gamę produktów do wydajnego wytwarzania przyrostowego wysokiej jakości, w tym najnowszy system — czterolaserowy RenAM 500Q. Maszyna o zwartej konstrukcji, wyposażona w cztery lasery o mocy 500 W, w znaczący sposób poprawia wydajność w wypadku najczęściej używanych rozmiarów platform, przy jednoczesnej poprawie jakości produkowanych podzespołów.
RenAM 500Q przyspiesza proces produkcyjny nawet czterokrotnie, zwiększając atrakcyjność rynkową wytwarzania przyrostowego z proszków metalu w tych zastosowaniach, które wcześniej były nieekonomiczne, wprowadzając w ten sposób technologię do nowych gałęzi przemysłu. Dzięki konkurencyjności maszyny klienci mogą skorzystać na zmniejszeniu kosztów jednego podzespołu, bez uszczerbku dla precyzji lub jakości znanych ze standardowego systemu z pojedynczym laserem.

Najważniejszymi elementami systemu RenAM 500Q są układ optyczny i oprogramowanie sterujące. Wiązki laserowe dostają się do systemu czterema kanałami, gdzie są dynamicznie ogniskowane i kierowane do jednego, termicznie regulowanego mocowania galwanometrycznego. W mocowaniu galwanometrycznym znajdują się cztery pary zwierciadeł sterowanych cyfrowo, które prowadzą wiązki laserowe tak, aby pokryły całą powierzchnię roboczą złoża proszku.

„Maszyny do wytwarzania przyrostowego oraz układy optyczne firmy Renishaw są projektowane, konstruowane i produkowane we własnym zakresie, co daje nam wyjątkową kontrolę nad działaniem i parametrami systemu”, wyjaśnia Robin Weston, kierownik ds. marketingu w dziale wytwarzania przyrostowego firmy Renishaw. „Dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji układu optycznego oraz sterowania cyfrowego i ogniskowania dynamicznego wszystkie cztery lasery mogą jednocześnie oddziaływać na złoże proszku — zwiększając prędkość, produktywność i wydajność maszyny”.

„Wytwarzanie przyrostowe jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym działanie układu optycznego”, kontynuuje Weston. „Wytwarzania przyrostowego użyto do wyprodukowania mocowania galwanometrycznego; umożliwiło to ciaśniejsze upakowanie zwierciadeł oraz przygotowanie wewnętrznych kanałów chłodzenia konformalnego w celu zachowania precyzyjnej stabilności termicznej”.

Firma Renishaw jest innowatorem i liderem w tworzeniu stabilnych środowisk technologicznych, jest zatem dobrze przygotowana do kontrolowania dodatkowej emisji procesowej wywołanej pracą wielu laserów. System recyrkulacji gazów obojętnych, w tym wstępny filtr cyklonowy i chłodnica pośrednia gazu, pozwala na utrzymanie żywotności filtra i zapewnia stałe, czyste warunki technologiczne przez cały czas trwania produkcji.

Nowy system bazuje na funkcjach bezpieczeństwa i użyteczności systemu RenAM 500M z pojedynczym laserem, w którym wykorzystuje się podwójne filtry SafeChange™ z automatycznym przełączaniem w celu zminimalizowania interwencji operatora.

Dodatkowe badania wykazały, że utrzymywany stan proszku pozwala na zmaksymalizowanie jego ponownego użycia, co dodatkowo zmniejsza koszty produkcji części.

Nabywcy systemu RenAM 500Q już wykorzystują jego zalety. Firma Renishaw nawiązała niedawno współpracę z firmą Sandvik Additive Manufacturing w celu dostarczenia wysokowydajnego systemu wielolaserowego. Ta instalacja uzupełni istniejące technologie firmy Sandvik i znacząco zwiększy jej możliwości produkcyjne, wzmacniając pozycję firmy na rozwijającym się rynku wytwarzania przyrostowego. Obie firmy zamierzają również współpracować w takich obszarach jak rozwój materiałów, technologie procesu wytwarzania przyrostowego i przetwarzanie końcowe.

Renishaw wnosi również swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie wytwarzania przyrostowego, aby pomóc wielu firmom w opracowywaniu nowych produktów. Firma wytwarza przyrostowo tytanowe końcówki do ram rowerów górskich marki Atherton Bikes. Dzięki zastosowaniu systemu RenAM 500Q firma może zwiększyć tempo produkcji, szybko opracowując i dostosowując części do wymagań kierowcy. Tradycyjna technologia wymaga zastosowania wielu narzędzi. Wytwarzanie przyrostowe jest procesem całkowicie cyfrowym, co oznacza, że końcówki można modyfikować w systemie CAD i odtwarzać je wydajnie zgodnie z wysokim standardem.

Ponieważ coraz więcej firm stosuje technologię wytwarzania przyrostowego, firma Renishaw wprowadziła na rynek „Przewodnik wytwarzania przyrostowego”, aby zapewnić producentom pomoc techniczną i doradztwo. „Przewodnik” to wydzielona część witryny internetowej firmy, która edukuje oraz informuje klientów oraz szerszą społeczność techniczną. „Przewodnik” zawiera filmy wideo, analizy przypadków, artykuły na temat funkcji, wiadomości branżowe i opinie, które mają na celu zwrócenie uwagi czytelników na różnorodność możliwości dostępnych w przypadku stosowania technologii wytwarzania przyrostowego.

„Przewodnik wytwarzania przyrostowego” zawiera również zbiór artykułów technicznych napisanych przez ekspertów branżowych firmy, w tym popularnego blogera portalu LinkedIn, Marca Saundersa i Martina McMahona, eksperta w dziedzinie zastosowań AM.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.renishaw.pl/emo. Aby uzyskać dostęp do artykułów, filmów i innych materiałów, odwiedź „Przewodnik wytwarzania przyrostowego” pod adresem www.renishaw.pl/amguide

Pliki do pobrania

Więcej zdjęć, filmów wideo oraz informacji na temat firmy Renishaw i jej produktów można znaleźć w centrum multimedialnym.