Omiń nawigację

Zastosowania systemów Ramana

Spektroskopię ramanowską stosuje się pomyślnie w analizach dużej liczby materiałów i układów. Firma Renishaw oferuje takie innowacje, jak nagradzany ramanowski mikroskop konfokalny inVia, połączone systemy mikroskopu ramanowskiego oraz mikroskopu z sondą skanującą oraz połączony system Raman-SEM.

Najważniejsze zastosowania

Inne zastosowania

Nasi specjaliści ds. zastosowań mają olbrzymie doświadczenie w szerokim zakresie aplikacji Ramana. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać informacje na temat danego zastosowania.