Omiń nawigację

Zastosowania systemów Ramana

Spektroskopię ramanowską stosuje się pomyślnie w analizach dużej liczby materiałów i układów. Firma Renishaw oferuje takie innowacje, jak nagradzany ramanowski mikroskop konfokalny inVia, połączone systemy mikroskopu ramanowskiego oraz mikroskopu z sondą skanującą oraz połączony system Raman-SEM.

Najważniejsze zastosowania

Jesteśmy tutaj, aby pomóc

Aby dowiedzieć się więcej o tym obszarze zastosowań lub o zastosowaniu, które tu pominięto, skontaktuj się z naszym zespołem ds. zastosowań.

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. zastosowań