Omiń nawigację

Zautomatyzowana głowica indeksowana RTP20

RTP20 oferuje funkcje taniej zmotoryzowanej głowicy indeksowanej z integralną sondą elektrostykową TP20, zapewniając wzrost wydajności, poprawę zasięgu i elastyczność funkcjonalną.

Automatyczne indeksowanie głowicy RTP20 umożliwia przemieszczanie integralnej sondy TP20 do 168 powtarzalnych położeń rozmieszczonych w odstępach po 15 stopni zarówno w osi A, jak i osi B, wymagając tylko jednorazowego przeprowadzenia kalibracji w każdym położeniu trzpienia pomiarowego, co zapewnia szybkie wykonywanie pomiarów w celu sprawdzania przedmiotów.

Głowica RTP20

Główne korzyści stosowania głowicy RTP20

Produktywność

Poprawę produktywności uzyskuje się dzięki wymianie modułów sond i automatycznemu indeksowaniu bez potrzeby ustawicznego wykonywania ponownej kalibracji.

Wzrost zasięgu i elastyczności funkcjonalnej

Wbudowany przedłużacz razem z istniejącymi adapterami pozwalają uzyskać zasięg do 168 mm (wliczając w to maksymalną długość trzpienia pomiarowego).

Automatyzacja

Wykorzystywanie ruchu maszyny współrzędnościowej do blokowania i orientowania głowicy, łącznie z magazynkiem MCR20, tworzy system w pełni zautomatyzowany.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem

TP20 posiada zabezpieczenie przed nadmiernych wychyleniem we wszystkich kierunkach. Zamocowanie magnetyczne zapewnia dodatkowe zabezpieczenie w razie kolizji w osiach X i Y.

Moduły sondy TP20

RTP20 z zapełnionym zasobnikiem

Dostępne moduły TP20 umożliwiają wybór odpowiedniej siły nacisku oraz dobranie odpowiedniej długości końcówki dzięki modułom EM1 i EM2. Dostępnych jest 7 różnych modułów, przeznaczonych do określonego zastosowania.

Przedłużona gwarancja

W ciągu 3 pierwszych miesięcy użytkowania dostępna jest 3-letnia gwarancja dla nowej maszyny współrzędnościowej. Skontaktuj się ze swoim dostawcą.

Informacje o produkcie

Powiązane tematy...

Przeglądasz aktualnie głowicę RTP20. Możesz też dowiedzieć się więcej na temat w pełni automatycznej głowicy PH20...