Omiń nawigację

Zestaw uniwersalny TB20

Umożliwia zdalne wyzwalanie laserowego systemu XL-80.

Wyzwalacza kwadratury TB20 można użyć do zdalnego wyzwalania lasera XL-80. Monitoruje on sygnały sprzężenia zwrotnego położenia między przetwornikami położenia obrabiarki i jej sterownikiem, a następnie przesyła sygnały wyzwalania do lasera XL-80. Umożliwia to synchronizację położenia skali lub ruchu w celu przechwytywania danych za pomocą systemu XL-80. Wyzwalacza TB20 używa się głównie w takich zastosowaniach, jak np. kalibracja śruby pociągowej lub systemu przetworników położenia.

Wyzwalacz TB20 jest zasilany z sieci i współpracuje z kwadraturowymi przetwornikami położenia TTL lub analogowymi przetwornikami położenia z pętlą prądową; umożliwia wyzwalanie pomiaru laserowego w regularnych odstępach czasu definiowanych przez użytkownika. TB20 zastępuje moduł TB10.

Zbieranie danych

Wyzwalacz TB20 umożliwia uzyskanie dwóch typów zbierania danych:

 • Quasi-statyczny – w którym oś przemieszcza się we wstępnie zdefiniowanych odległościach i zatrzymuje w celu wykonania pomiaru.
 • Dynamiczny – w którym oś przemieszcza się bez zatrzymywania, a moduł TB20 wyzwala wykonywane pomiary.

quasi-statyczne zbieranie danych można przeprowadzić w oprogramowaniu CARTO, zaś dynamiczne zbieranie danych wymaga użycia oprogramowania LaserXL.

Każdy zestaw uniwersalny TB20 zawiera:

 • 1 wyzwalacz TB20,
 • 1 kabel wyzwalający XL
 • 1 kabel zasilania
 • 1 zestaw przystawek do wtyczek
 • 2 złącza do portu przetwornika i sterownika TB20
 • Broszurę dotyczącą kalibracji

Numer katalogowy: A-8003-4475

Pobierz podręcznik użytkownika

Inne wersje

Wyzwalacz TB20 jest zgodny z analogowymi i cyfrowymi kwadraturowymi przetwornikami położenia, które wymagają zasilania 5 V. Obsługuje:

 • Analogowy przetwornik położenia 1 Vpp
 • Analogowy mikroprądowy przetwornik położenia
 • Cyfrowy przetwornik położenia

Maksymalna prędkość w wypadku analogowych przetworników położenia wynosi 1 m/s. W wypadku cyfrowego przetwornika położenia obowiązują następujące prędkości:

Rozdzielczość

Prędkość m/s

0,05 µm

1

0,1 µm

2

0,5 µm

10