Omiń nawigację

Zgodny z normami

Oprogramowanie MODUS zostało utworzone przy wykorzystaniu takich standardów, jak protokół I++ DME, natywny DMIS oraz bazy danych Microsoft® SQL Server.

Zapewnia to maksymalny poziom zgodności do współpracy z istniejącymi programami, raportami oraz systemami przedsiębiorstwa.

Zgodność ze standardem I++ DME

Logo I++ DME

Oprogramowanie MODUS posiada interfejs umożliwiający współpracę z serią sterowań UCC firmy Renishaw dla maszyn współrzędnościowych, wykorzystujących protokół I++ DME, który zapewnia obsługę poleceń metrologicznych. Pozostawia to użytkownikom układu sterowania UCC swobodę w zakresie korzystania w przyszłości z innych aplikacji pomiarowych, zgodnych ze standardem I++ DME, bez wiązania się z jednym firmowym rozwiązaniem.

Integracja I++

Pełna, ścisła zgodność ze standardem DMIS

Kod DMIS Oprogramowanie MODUS zapewnia pełną obsługę natywnego DMIS, zarówno dla widoku tekstowego, jak i widoków podsumowania programu pomiarowego. Umożliwia to szybką konwersję istniejących programów z koniecznością niewielkich poprawek, co pozwala użytkownikom pakietu MODUS korzystać z nich z minimalną zwłoką.

Edytor kontekstowy oferuje funkcje programowania wysokiego poziomu, w tym między innymi:

  • deklarowanie zmiennych typu Integer, Real, Double, String, Boolean oraz Array,
  • Makroprocedury
  • programowanie modularne z wykorzystaniem polecenia CALL,
  • instrukcje IF, ELSE, ENDIF,
  • polecenie JUMP,
  • pętle DO,
  • funkcje własne,
  • instrukcję PROMPT do tworzenia graficznych okien dialogowych, zawierających pola wyboru, pola list, przyciski opcji oraz obrazy.

zabezpieczenie na przyszłość

REVO podczas pomiaru wirnika

Oprogramowanie pomiarowe MODUS jest inwestycją z zabezpieczeniem na przyszłość, gwarantującą dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie metrologii i układów sterowania z firmy Renishaw, w tym także do sond dla 5-osiowej głowicy pomiarowej REVO.

Informacje o produktach do kontroli na maszynie współrzędnościowej